© AFP via Getty Images

EU: Migratiepact vermindert bescherming asielzoekers

Europese leiders zijn het er over eens dat ze gaan onderhandelen over een ‘Migratie en Asiel Pact’. Dit pact zou de beschermingsnormen voor mensen die aan de grenzen van de Europese Unie aankomen, verlagen.

‘Mensen die bescherming zoeken in de EU hebben recht op een waardige en barmhartige ontvangst. Met dit pact zouden Europese leiders procedures instellen aan de Europese grenzen die willens en wetens leed veroorzaken, zoals het maandenlang vasthouden van mensen in gesloten faciliteiten aan de grenzen’, reageert Eve Geddie van Amnesty International. ‘Autoriteiten zouden mensen die op zoek zijn naar veiligheid naar elk land kunnen sturen dat zij veilig achten.’

Solidariteit

Solidariteit blijft een lege huls met deze overeenkomst. Door geld te storten in een gemeenschappelijk fonds, zou de EU lidstaten toestaan om af te zien van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Dit fonds kan dan gebruikt worden om landen buiten Europa te betalen voor de opvang van mensen, die op zoek zijn naar bescherming. Landen aan de buitengrenzen van Europa kunnen hierdoor op weinig steun van andere lidstaten rekenen.

Oproep aan Europees Parlement

‘Amnesty International had gehoopt op een hervorming gebaseerd op solidariteit, waarbij de rechten van asielzoekers en migranten gerespecteerd worden’, aldus Eve Geddie. ‘Het Europees Parlement moet de komende debatten aangrijpen om te voorkomen dat deze deal in de huidige vorm wordt verankerd in de EU-wetgeving. Er moet een humane en duurzame aanpak komen.’

Lees hier meer over de migratiedeal uit 2020.

Meer over dit onderwerp