Emadeddin Baghi vrij!

De uitgesproken Iraanse mensenrechtenverdediger Emadeddin Baghi is op 20 juni vrijgelaten. Hij had twee gevangenisstraffen van een jaar gekregen wegens ‘propaganda tegen de staat’.

Direct na zijn vrijlating uit de beruchte Evin-gevangenis zei Baghi tegen Amnesty International dat zijn vrijheid niet het einde van het verhaal is, aangezien er nog veel Iraniërs onterecht gevangen zitten. Toen hij de gevangenis verliet zei hij tegen de andere gevangenen: ‘Ook al ga ik weg, mijn halve wezen zit nog steeds met jullie gevangen’.

Baghi heeft twee afzonderlijke gevangenisstraffen van een jaar uitgezeten: een in verband met het oprichten van de Vereniging voor de Verdediging van Gevangenen, de ander vanwege een door de BBC uitgezonden interview. Daarnaast mag hij vijf jaar lang geen politieke activiteiten ontplooien. Volgens Amnesty International was Baghi gewetensgevangene.

Eerdere arrestaties

Baghi was al enkele keren eerder gearresteerd vanwege zijn werk voor de mensenrechten en zijn journalistieke werk. Tussen 2000 en 2003 zat hij drie jaar vast vanwege ‘daden tegen de nationale veiligheid’. In 2007 zat hij een jaar gevangen wegens ‘het afdrukken van leugens’ en ‘het in gevaar brengen van de nationale veiligheid’ in zijn boek The Tragedy of Democracy in Iran.

Behalve van de Vereniging voor de Verdediging van Gevangenen is Baghi oprichter van de Vereniging van Beschermers van het Recht op Leven, die werkt tegen de doodstraf.