Teodora Vasquez hugs her family and friends shortly after being released from the women's Readaptation Center, in Ilopango, El Salvador on February 15, 2018, where she was serving a sentence since 2008, handed down under draconian anti-abortion laws after suffering a miscarriage.
© E. Romero

El Salvador: unieke kans om abortus uit criminele sfeer te halen

Beleidsmakers in El Salvador hebben nu de kans om abortus uit de criminele sfeer te halen. De tijd dringt want eind april eindigt de huidige wetgevingsronde. Aanpassing van de abortuswet kan veel vrouwen het leven redden.

Totaalverbod op abortus

El Salvador is een van de weinige landen ter wereld waar abortus sinds 1997 onder alle omstandigheden is verboden. Ook als een vrouw of meisje zwanger raakt na verkrachting, incest of wanneer haar leven door de zwangerschap gevaar loopt. Hierdoor is een cultuur van achterdocht ontstaan jegens zwangere vrouwen die een miskraam krijgen of van wie de baby kort na de geboorte overlijdt. Ze worden er al snel van verdacht een abortus te hebben ondergaan. Zeker 23 vrouwen zitten in de gevangenis als gevolg van complicaties die verband houden met hun zwangerschap.

Hervormingsvoorstel

De voorgestelde hervorming verzekert dat vrouwen en meisjes hulp kunnen krijgen als zij slachtoffer zijn van verkrachting, bij seksueel misbruik van een minderjarige, wanneer het leven van de zwangere in gevaar is of wanneer de baby geen overlevingskans heeft.

Vrouwenrechtengroepen in El Salvador doen hun best het wetsvoorstel aangenomen te krijgen. Vorige maand leverde Amnesty International bij de wetgevende vergadering van El Salvador 209.051 handtekeningen af van mensen uit 57 landen onder een oproep om de wet aan te passen.

Amnesty’s oproep

Amnesty roept de autoriteiten van El Salvador op onmiddellijk en onvoorwaardelijk alle vrouwen vrij te laten die vastzitten vanwege abortus of complicaties tijdens de zwangerschap.