De Palestijnse journalisten Nidal al-Waheidi en Haitham Abdelwahed werden op 7 oktober 2023 opgepakt door het Israëlische leger. Ze zijn slachtoffer van gedwongen verdwijning.
© Private

Dringend onderzoek nodig naar gedwongen verdwijning van gevangen Palestijnen uit Gaza  

Amnesty International maakt zich ernstig zorgen over het lot en de verblijfplaats van Palestijnen uit Gaza die door het Israëlische leger worden opgepakt. Dit vanwege berichten dat mensen op grote schaal gedwongen verdwijnen.

Op 16 december verklaarde het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR) dat het ‘talrijke verontrustende berichten’ had ontvangen uit het noorden van Gaza. Berichten ‘over massale detenties, mishandeling en gedwongen verdwijningen van mogelijk duizenden Palestijnen’, onder wie kinderen.

Amnesty’s Crisis Evidence Lab verifieerde foto’s en videobeelden. Deze tonen de onmenselijke en vernederende behandeling van gevangenen door het Israëlische leger in Beit Lahia, een stad in het noorden van Gaza. Het lot en de verblijfplaats van veel van deze gevangenen blijft onbekend.

Andere Palestijnen uit de Gazastrook zijn ook nog steeds verdwenen. Onder hen zijn arbeiders en anderen met een vergunning om Israël binnen te komen. Israëlische autoriteiten bevestigden dat ten minste zes Palestijnen in oktober en november in gevangenschap zijn overleden, van wie twee arbeiders uit Gaza.

Openheid en onafhankelijk onderzoek nodig

‘We onderzoeken momenteel de berichten over massale gedwongen verdwijningen van Palestijnse gevangenen door Israëlische strijdkrachten,’ zegt Heba Morayef van Amnesty International. ‘Het Israëlische leger moet dringend het lot en de verblijfplaats bekendmaken van iedereen die sinds 7 oktober wordt vastgehouden. Daarbij gaat het ook om Nidal al-Waheidi en Haitham Abdelwahed, twee journalisten uit Gaza die al meer dan twee maanden geleden zijn opgepakt. De Israëlische strijdkrachten moeten duidelijk maken op welke gronden ze zijn gearresteerd en alles in het werk stellen om hun families van informatie te voorzien. Vooral omdat de stroomuitval in de telecommunicatie de Gazanen van elkaar en van de rest van de wereld heeft afgesneden.’

‘Alle gedetineerden moeten humaan worden behandeld en het recht op een eerlijk proces en dat op een behoorlijke rechtsgang moeten worden gegarandeerd. Iedereen die willekeurig wordt vastgehouden, moet worden vrijgelaten. Israël heeft een vreselijke staat van dienst van straffeloosheid voor schendingen door zijn strijdkrachten. Daarom is het belangrijk dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar alle doden in gevangenschap, meldingen van gedwongen verdwijning, marteling en andere mishandeling van Palestijnen uit Gaza.’

Verdwenen journalisten

De twee Gazaanse journalisten Nidal al-Waheidi en Haitham Abdelwahed werden op 7 oktober door Israëlische troepen opgepakt terwijl ze verslag deden van de door Hamas geleide aanvallen in Israël nabij de Gazastrook. Ze werden voor het laatst gezien bij de grensovergang Erez tussen de Gazastrook en Israël. Sindsdien weigeren het Israëlische leger, de politie en het gevangeniswezen hun verblijfplaats bekend te maken. Ook zwijgen de autoriteiten over de wettelijke gronden voor hun arrestatie. Dit komt neer op gedwongen verdwijning.

Amnesty International maakt zich nog meer zorgen over het lot van de gevangenen uit Gaza door misselijkmakende beelden en video’s die de afgelopen weken zijn opgedoken. Daarop zijn ontklede Palestijnse mannen te zien die gedwongen worden om in hun ondergoed met vastgebonden handen te knielen, terwijl Israëlische soldaten over hen heen buigen. Amnesty’s Crisis Evidence Lab verifieerde deze beelden.

Ontmenselijking

Het Crisis Evidence Lab heeft drie foto’s en één video gelokaliseerd die op 7 december op sociale media zijn geplaatst. Hierop is te zien hoe Israëlische soldaten tientallen mannen vasthouden in de straten van Beit Lahia. Foto’s tonen gedetineerden die uitgekleed zijn tot op hun ondergoed, sommigen met waarschijnlijke identificatiedocumenten voor zich neergelegd. Op één van deze foto’s is te zien hoe gevangenen met vastgebonden handen naar een andere locatie worden vervoerd zonder dat ze kleding krijgen.

‘Deze mannen werden ontdaan van hun waardigheid en ontmenselijkt. Dat is in strijd met het internationaal recht’, aldus Morayef. ‘Niets kan het bespotten of opzettelijk vernederen van gedetineerden rechtvaardigen. Het recht van gedetineerden om niet gemarteld of onmenselijk of vernederend behandeld te worden is absoluut. Het geldt voor alle mensen, ongeacht of ze wel of niet deelnemen aan de vijandelijkheden. Wanneer marteling, onmenselijke behandeling, gedwongen verdwijning en aantasting van de persoonlijke waardigheid onderdeel worden van een systematische of wijdverspreide aanval tegen burgers zijn ze misdaden tegen de menselijkheid.’

Oproep Amnesty

De schrijnende beelden uit Gaza moeten internationaal worden veroordeeld. Ze vragen om urgent onderzoek en maatregelen om verdere martelingen, gedwongen verdwijningen en andere misdaden te voorkomen. De wereld moet ervoor zorgen dat dergelijke daden niet genormaliseerd worden, maar erkend worden als een belediging van de menselijkheid.

Amnesty International herhaalt haar oproep aan Hamas en andere gewapende groeperingen in Gaza om onmiddellijk en onvoorwaardelijk alle burgergijzelaars vrij te laten, alle gevangenen humaan te behandelen en het Internationale Comité van het Rode Kruis toegang te verlenen tot gijzelaars en gevangenen. Gijzeling en ontvoering van burgers zijn oorlogsmisdaden. Het opnemen en publiekelijk delen van getuigenissen van gijzelaars, zoals de video die op 18 december werd vrijgegeven door de gewapende vleugel van Hamas van drie gijzelaars – allemaal oudere burgers -, is een onmenselijke en vernederende behandeling.

Meer over dit onderwerp