Doorbraak in lokaal vredesproces Sierra Leone

Doorbraak in lokaal vredesproces Sierra Leone

De Bumbeh- en Saguehun-gemeenschappen in Zuid-Oost Sierra Leone tekenden op 15 april een vredesverklaring. Het einde van het conflict dat al sinds 2003 duurt, lijkt hiermee eindelijk in zicht.

Het conflict, kort na het einde van de burgeroorlog ontstaan over betwistte eigendomsrechten van landbouwgrond, leidde in toenemende mate tot gewelddadige confrontaties. Over en weer zijn bezittingen vernield en boeren mishandeld en bedreigd waardoor landbouw, en dus de voedselvoorziening, bemoeilijkt werd. In februari van dit jaar is het conflict geëscaleerd en heeft politieoptreden de gemoederen wat gekalmeerd.

Beide groepen bij elkaar gebracht

Onze partnerorganisatie Peace and Reconciliation Movement (PRM), gespecialiseerd in conflictpreventie en vredesopbouw, is door de lokale autoriteiten gevraagd te bemiddelen en te zoeken naar vreedzame oplossingen voor dit jarenlang durende conflict. Het is PRM gelukt om, na vele ronden consultaties, ‘community dialogue’ and ‘sensitizations’; beide gemeenschappen én de meest invloedrijke personen van beide groepen bij elkaar te brengen.

PRM heeft, in samenwerking met lokale artiesten, een theaterstuk uit laten voeren waarin de verschillende stadia van samenleven en werken tussen de gemeenschappen werd weergegeven. Zo werd het publiek op vermakelijke wijze verteld hoe de relaties tussen beide gemeenschappen, ooit zo goed begonnen, totaal verzuurde, en na de burgeroorlog zelfs gewelddadig werd.

Vredesverklaring

Een lange workshop volgde, strak begeleid door PRM’s ‘community workers’, om gemeenschappelijk zowel de oorzaken, de consequenties én oplossingen te vinden. Deze combinatie van initiatieven heeft er uiteindelijk toe geleid dat beide gemeenschappen op 15 april jl. een vredesverklaring ondertekend hebben. Hiermee lijkt het einde van dit jarenlang durende conflict in zicht. We zullen het verloop van de verdere oplossing van dit conflict in de komende maanden blijven volgen.

Met het Special Programme on Africa (SPA) versterkt Amnesty International nationale en lokale mensenrechtenorganisaties en activisten in Afrika. SPA richt zich daarbij vooral op mensenrechteneducatie, de toegang tot recht, mobilisatie van gemeenschappen en het monitoren, documenteren en rapporteren van mensenrechtenschendingen (MDR). SPA ontwikkelde de afgelopen twintig jaar verschillende programma’s in met name rurale gebieden in Afrika. Het SPA is actief in onder meer Sierra Leone, Uganda, Burundi, Democratische Republiek Congo, Sudan, Somalië en Nigeria. In sommige van deze gebieden vinden al geruime tijd (gewapende) conflicten plaats.