Door Nederland uitgezette Somaliërs riskeren dood bij terugkeer

Door Nederland uitgezette Somaliërs riskeren dood bij terugkeer

Ondanks herhaalde oproepen van Amnesty International blijft de Nederlandse overheid proberen asielzoekers uit te zetten naar Somalië. Nederland vindt zelfs dat onder bepaalde omstandigheden mensen kunnen terugkeren naar gebieden die in handen zijn van de extremistische groep Al-Shabaab. Somaliërs die worden uitgezet naar deze gebieden moeten vrezen voor hun veiligheid.

Amnesty International heeft vorig jaar al opgeroepen om niet naar Somalië uit te zetten, omdat dit een schending van het internationaal recht zou zijn. Desondanks blijft Nederland Somalische asielzoekers afwijzen en hen te dwingen te vertrekken. Somaliërs die dit niet op eigen gelegenheid doen komen op straat terecht, of in geïmproviseerde opvanglocaties zoals de Vluchtgarage.

Gebrekkig standpunt

In nieuw Amnesty-rapport wordt opnieuw de veiligheidssituatie in Somalië belicht. Daarnaast wordt speciaal aandacht gegeven aan het standpunt van Nederland dat onder bepaalde omstandigheden terugkeer naar Al Shabaab-gebied aan de orde kan zijn. Volgens Amnesty is sprake van grootschalige mensenrechtenschendingen in die gebieden, die er toe leiden dat iedereen die daar naartoe terug moet keren groot gevaar loopt. Amnesty roept de Nederlandse regering dan ook op om geen Somalische asielzoekers af te wijzen op basis van dit gebrekkige standpunt.

Amnesty heeft ook Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië, Noorwegen en Saudi-Arabië opgeroepen om hun beleid aan te passen en geen Somaliërs meer uit te zetten naar  het zuiden en midden van Somalië.

Onthoofd na terugkeer

In het rapport staan meerdere voorbeelden van Somaliërs die bij terugkeer zijn verwond of gedood. De 25-jarige Fartuun vertelde Amnesty dat zijn oom in augustus 2013 werd vermoord, kort nadat hij terugkeerde uit Jemen.

‘Hij werd op de dag dat hij terugkeerde gevangengenomen door militanten van Al-Shabaab. Na vijf dagen brachten ze hem naar een stadion en onthoofdden ze hem onder toeziend oog van het aanwezige publiek. Daarna legde ze hem buiten het stadion neer, met zijn hoofd op zijn buik. Zo heeft hij daar een week gelegen.

Somaliër uit Nederland gewond

De Nederlandse overheid negeerde het internationale recht in november 2013 door de 26-jarige Somaliër Ahmed Said gedwongen uit te zetten naar Mogadishu, een stad die hij nog nooit had bezocht. Ahmed had Somalië twintig jaar geleden al verlaten. Drie dagen na zijn aankomst raakte hij gewond bij een zelfmoordaanslag. Zes mensen kwamen om en talloze anderen raakten gewond.