Doodstraf tegen Chinese vrouw ingetrokken

Het Chinese hooggerechtshof besloot het doodvonnis tegen een vrouw in te trekken. De 43-jarige Li Yan had haar man vermoord nadat ze maandenlang het slachtoffer was geweest van huiselijk geweld.

De broer van Li Yan hoorde gisteren dat het hooggerechtshof het doodvonnis in mei heeft ingetrokken. Het hof stuurde de zaak terug naar de plaatselijke rechtbank in de provincie Sichuan. Amnesty International is blij met de intrekking van het doodvonnis.

Li’s zaak toont aan dat de Chinese autoriteiten meer moeten doen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Ze zijn verplicht om alle beschuldigingen van misbruik te onderzoeken en daders te berechten. Als de autoriteiten hun verplichtingen waren nagekomen en Li hadden beschermd, dan had deze tragische moord voorkomen kunnen worden.

Huiselijk geweld

Al snel hun bruiloft begin 2009 begon Li’s man, Tan Yong, haar regelmatig te slaan en mishandelen. Hij sneed een van haar vingers af, duwde sigaretten in haar gezicht uit en liet haar ’s winters uren op het balkon buiten staan terwijl ze nauwelijks kleding aan had.

Li zocht meerdere malen hulp bij de autoriteiten. De politie nam foto’s van haar verwondingen nadat ze in elkaar was geslagen, maar ondernam verder geen actie.

In een nieuwe rechtszaak tegen Li moet het bewijs van het fysieke geweld tegen haar worden meegenomen. Dat is in de vorige rechtszaak niet gebeurd. Li mag onder geen beding opnieuw worden veroordeeld tot de doodstraf.

Amnesty bedankt iedereen die voor Li Yan in actie is gekomen. Voorlopig is er geen nieuwe actie nodig.