De wapenhandel wordt eindelijk aan banden gelegd!

Vandaag is het dan eindelijk zover. Na bijna twintig jaar actievoeren is het Internationaal Wapenhandelverdrag door de Verenigde Naties aangenomen. Dit historische verdrag gaat een daadwerkelijk verschil maken voor de levens van honderdduizenden burgers die het slachtoffer zijn van gewapend geweld.

Afgelopen donderdag blokkeerden Iran, Noord-Korea en Syrië een consensus over het verdrag. Maar vandaag werd de verdragstekst met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Geen risicovolle transacties, meer transparantie

Het Wapenhandelverdrag verbiedt de export van wapens naar landen als deze worden gebruikt voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. Ook is de export van wapens, munitie of componenten verboden als er een aanzienlijk risico is dat deze gebruikt worden voor ernstige mensenrechtenschendingen.

Ook moeten regeringen de controle op wapenexport verbeteren, onder meer door jaarlijks over de wapenexport te rapporteren en door maatregelen te nemen om naleving van het Wapenhandelverdrag af te dwingen.

Ondanks dat niet alle typen wapens in het verdrag zijn opgenomen, biedt het verdrag wel ruimte om nieuwe militaire technologieën later toe te voegen. Alle belangrijkste conventionele  wapens, waaronder ook kleine en lichte wapens, worden door dit verdrag gereguleerd. Vooral die laatste categorie veroorzaakt grote aantallen slachtoffers bij kleinschalige conflicten en gewapend geweld.

Control Arms Coalitie

De rol van mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties is cruciaal geweest bij de totstandkoming van het Wapenhandelverdrag. Amnesty International heeft samen met  IKV Pax Christi en Oxfam Novib de afgelopen jaren hard gewerkt voor een Internationaal Wapenhandelverdrag. Ons onderzoek heeft de noodzaak van een verdrag aangetoond, en met onze campagnes is het ons, en de vele mensen die zich achter ons schaarden, gelukt om te bereiken dat burgers wereldwijd beter beschermd worden tegen de gevolgen van ongereguleerde wapenhandel.