Chow Hang-tung, advocaat en leider van de Hong Kong Alliance ter ondersteuning van Patriottische Democratische Bewegingen in China, poseert tijdens een fotosessie in Hong Kong op 21 maart 2021.
© AFP via Getty Images

Chow Hang-tung uit Hongkong krijgt mensenrechtenprijs

Dit jaar gaat de Gwangju-mensenrechtenprijs naar Chow Hang-tung. Het is een lichtpuntje voor de advocaat en activist uit Hongkong, die al sinds januari 2022 in de gevangenis zit.

De Gwangju-prijs

De Gwangju Prize for Human Rights wordt sinds 2000 uitgereikt door de Zuid-Koreaanse ‘May 18 Memorial Foundation’ aan individuen of organisaties die significant hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van mensenrechten, solidariteit en vrede.
‘Chow Hang-tungs inspanningen om zich te verzetten tegen de antidemocratische en de inperking van de mensenrechten door de regering van Hongkong, zelfs tijdens haar gevangenschap, en haar voortdurende harde strijd tegen het systeem dat de bevolking van Hongkong onderdrukt, geven moed en hoop aan mensenrechtenactivisten en burgers die streven naar een democratische samenleving in de hele wereld’, zei Moon Hee-sang, voorzitter van het comité voor de Gwangju-prijs.

Ongeoorloofde bijeenkomst

Chow organiseerde kaarslichtwakes ter herdenking van de slachtoffers van het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Beijing in1989. Via social media riep ze mensen op om mee te doen aan de herdenking in 2021. Ze werd op 4 juni 2021 gearresteerd voor ‘het promoten van een ongeoorloofde bijeenkomst’. Op 14 september 2022 won ze het hoger beroep tegen deze veroordeling. Ze wordt echter nog steeds beschuldigd van ‘het in gevaar brengen van de nationale veiligheid’. Tijdens Amnesty’s schrijfactie Write for Rights in 2022 schreven duizenden mensen wereldwijd voor Chows vrijlating.

Hongkong, bescherm je burgers

Amnesty International dringt er bij de autoriteiten op aan de mensenrechten van de burgers van Hongkong te beschermen. Sinds de invoering ervan in juni 2020 is de nationale veiligheidswet van Hongkong gebruikt om talrijke politici, journalisten en mensenrechtenactivisten, onder wie Chow, te arresteren en te onderdrukken.

Amnesty International hoopt dat het toekennen van de Gwangju-prijs aan Chow Hang-tung een hart onder de riem is voor de onderdrukte activisten en burgers van Hongkong. Amnesty International maakt ook van deze gelegenheid gebruik om er bij de autoriteiten van Hongkong op aan te dringen dat zij degenen die hun rechten uitoefenen, zoals het recht op vrije, de vrijheid van vergadering en de vrijheid van vereniging, niet langer vervolgen op grond van ‘nationale veiligheid.

Achtergrond

In 1989 werden op en rond het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Beijing honderden en mogelijk zelfs duizenden mensen vermoord. Soldaten openden er het vuur op vreedzame demonstranten die opriepen tot hervormingen. De Chinese regering wil dat mensen vergeten wat er is gebeurd. Maar Chow zag het als haar taak om de slachtoffers te gedenken tijdens een jaarlijkse wake.

Drie decennia lang organiseerde de Hong Kong Alliance, waarvan Chow de vice-voorzitter was, ’s werelds grootste herdenking van het hardhandig optreden op het Tiananmenplein. Sinds 1990 namen elk jaar op 4 juni tienduizenden mensen deel aan een wake met kaarslicht in het Victoria Park in Hongkong om de doden te herdenken. Ze riepen de Chinese autoriteiten op om de waarheid over wat er is gebeurd te onthullen en verantwoordelijkheid te nemen voor de dodelijke slachtoffers. De afgelopen 3 jaar was de wake verboden.

Meer over dit onderwerp