Chinese activiste vrijgelaten

Chinese activiste vrijgelaten

De Chinese activiste Liu Hua is vrijgelaten op 17 april. Ze zat 37 dagen vast omdat ze informatie over werkkampen in China naar buiten had gebracht.

De aandacht die haar zaak kreeg naar aanleiding van de spoedactie die Amnesty voor haar voerde, heeft mogelijk bijgedragen aan haar vrijlating. Liu bedankt iedereen die zich voor haar heeft ingespannen.

Liu Hua werd op 10 maart in Beijing door officieren van het Bureau Openbare Veiligheid opgepakt, volgens hen omdat ze ruzie zou hebben gezocht. Ze werd herhaaldelijk ondervraagd omtrent beschuldigingen die ze in een documentaire maakte over martelingen in het werkkamp Masanjia die ze in een documentaire deed.

Heropvoedingskamp

Masanjia is een zogenaamd ‘heropvoedingskamp’. In deze kampen worden gevangenen blootgesteld aan een streng regime van werk, propaganda en scholing. Er wordt geregeld melding gemaakt van marteling en wrede behandeling.

Liu werd in het kamp ondervraagd over de demonstratie die ze samen met twintig ex-gevangenen hield tijdens een bijeenkomst van de Nationale Congres Partij. Hoewel ze redelijk goed is behandeld tijdens haar verblijf in de gevangenis, werd ze na haar vrijlating gewaarschuwd. Ze wordt onmiddellijk opgepakt als ze nogmaals over haar ervaringen in het werkkamp spreekt.

Klokkenluider

Liu werd tussen 2006 en 2011 drie keer naar het werkkamp Masanjia gestuurd omdat ze had gepoogd om corruptie in haar geboortedorp aan het licht te brengen.

Na haar vrijlating werd ze geïnterviewd door het Chinese fotografietijdschrift Lens. Daarin vertelde ze over de schrikbarende omstandigheden in het werkkamp. Het artikel werd opgepikt in de media en Liu werd vervolgens geïnterviewd in een documentaire.

Martelingen

In deze documentaire beschrijft ze levendig hoe bewakers de vrouwelijke gevangenen in het werkkamp slaan en elektrische staven gebruiken om schokken toe te dienen op hun borsten. Ook vertelt ze hoe bewakers rode chilipepers op hun vagina’s smeren en hen vastbinden in martelwerktuigen met namen als ‘het martelbed’ en ‘de tijgerbank’.

Op 23 december hebben de Chinese autoriteiten een wet doorgevoerd die de heropvoedingskampen moeten verbieden.