China: Schrap Buitenlandse ngo-wet die maatschappelijk middenveld verstikt

China: Schrap Buitenlandse ngo-wet die maatschappelijk middenveld verstikt

Het Nationale Volkscongres nam op 28 april een nieuwe wet aan die vergaande consequenties heeft voor het recht op vrije meningsuiting en het recht op vreedzame vergadering en vereniging, die al sterk ingeperkt waren. De Chinese regering moet de wet intrekken, die tot doel heeft het maatschappelijk middenveld te verstikken.

Maatschappelijk middenveld lamgelegd

De autoriteiten – en met name de politie – krijgen in feite onbeperkte macht om hun pijlen op ngo’s te richten en hun activiteiten aan banden te leggen. Hierdoor wordt het maatschappelijk middenveld lamgelegd. De wet is een grote bedreiging voor het legitieme werk van onafhankelijke ngo’s en zou onmiddellijk ingetrokken moeten worden.

Meer wetten om critici de mond te snoeren

Deze wet is de jongste in een reeks wetten die bedoeld is om de macht van de regering op te krikken onder het mom van de nationale veiligheid en ten koste van de mensenrechten. De veelomvattende Nationale veiligheidswet die in juli 2015 werd aangenomen, definieert ‘nationale veiligheid’ in zulke algemene en vage termen dat de autoriteiten in feite een vrijbrief hebben gekregen om mensenrechtenactivisten en critici monddood te maken. Het is duidelijk dat de wet er meer op gericht is om de macht van de Communistische Partij te beschermen dan de nationale veiligheid.

In december vorig jaar werd de anti-terrorismewet aangenomen. Hiermee kunnen mensen worden vervolgd wegens ‘terrorisme’ of ‘extremisme’ als zij op vreedzame wijze hun godsdienst beoefenen of kritiek uiten op de regering.

En later dit jaar zal waarschijnlijk de Cyberveiligheidswet in werking treden. In de voorlopige versie worden in vage en onnauwkeurige bewoordingen de nationale veiligheid en ‘handhaving van de openbare orde’ aan elkaar gerelateerd. Daarmee kan de wet gebruikt worden om de vrije meningsuiting verder te onderdrukken.