In China zijn Cheng Yuan, Liu Yongze en Wu Gejianxiong, de oprichter en twee medewerkers van maatschappelijke organisatie Changsha Funeng, in een geheim proces veroordeeld tot tussen de 2 en 5 jaar gevangenisstraf.

China gaat recht op abortus inperken

China gaat recht op abortus inperken

China’s bekendmaking dat het niet-medische abortussen wil beperken, zorgt ervoor dat vrouwen minder zelfbeschikking over hun lichaam krijgen. Dit zou het leven van vrouwen die een abortus willen ondergaan in gevaar kunnen brengen, als ze geen veilige toegang tot abortus meer hebben.

De Chinese regering kondigde 27 september 2021 aan dat ze wil proberen het aantal abortussen die om ‘niet-medische redenen’ worden uitgevoerd, te verminderen. Die stap wordt gezien als een poging om het geboortecijfer omhoog te krijgen. Overheidsrichtlijnen gaven geen details over wat een niet-medische abortus is.

Vrouwen als instrument voor economische doelen

Na tientallen jaren het eenkindbeleid te hebben gevoerd – waarbij de reproductieve rechten van vrouwen met abortussen aan banden werden gelegd – is het Chinese geboortecijfer nu zo laag dat het land in rap tempo vergrijst en er een tekort aan arbeidskrachten dreigt. De kern van het oude en het nieuwe beleid is hetzelfde: vrouwen worden gezien als een instrument voor economische doelen.

Reproductieve rechten in het geding

‘De Chinese regering heeft een staat van dienst van het afdwingen van een geboortebeleid dat op ingrijpende wijze reproductieve rechten schendt, zoals het opleggen van maatregelen voor geboortebeperking en het beperken van de toegang van vrouwen tot gezondheidszorg’, zegt Kai Ong van Amnesty International. ‘Deze aankondiging zou de toegang van vrouwen tot reproductieve gezondheidszorg verder kunnen beperken, vooral voor ongehuwde vrouwen en stellen van hetzelfde geslacht.’

Achtergrond

De voorgestelde vermindering van ‘niet-medische abortussen’ is een van de maatregelen die zijn aangekondigd in de laatste Outline for Women’s Development in China. De gevolgen van dit plan zijn nog onduidelijk. In de nieuwe richtlijnen, die zijn opgesteld door de Chinese staatsraad met betrekking tot de ontwikkeling van vrouwen, staat alleen dat de regering ‘niet-medische abortussen’ wil verminderen om de reproductieve gezondheid van vrouwen te verbeteren. De maatregelen zouden een einde maken aan ongewenste zwangerschappen en zouden mannen aanmoedigen om ‘de verantwoordelijkheid te delen’ om ze te voorkomen.

De Chinese autoriteiten beweerden in 2018 dat abortussen die een einde maakten aan een ongewenste zwangerschap slecht waren voor het lichaam van de vrouw en het risico op onvruchtbaarheid met zich meebracht. Uit cijfers die dit jaar zijn vrijgegeven, blijkt dat het aantal geboorten in China in 2020 met bijna twee miljoen is gedaald, van 11,8 miljoen naar 10 miljoen. Eerder, in mei 2021 werd een driekinderenbeleid aangekondigd om het aantal geboorten omhoog te brengen.