Illegale veehouderij in Brazilië
© Privé foto/Amnesty International

Brazilië moet illegale veehouderij in Amazone-regenwoud stoppen

De veehouderij is een van de belangrijkste oorzaken van illegale landbezetting in de reservaten en inheemse gebieden in het Amazonegebied van Brazilië. Het leidt tot ontbossing en schendingen van de rechten van inheemse volkeren.

Dat zegt Amnesty International in het vandaag verschenen rapport Fence off and bring cattle: Illegal cattle farming in Brazil’s Amazon. Tegelijkertijd bood Amnesty Brazilië samen met inheemse leiders uit het Amazonegebied een petitie met 162.000 handtekeningen aan de Braziliaanse autoriteiten aan. Daarin wordt opgeroepen om de illegale bezettingen van beschermde gebieden een halt toe te roepen.

Vijf keer Portugal

Ongeveer twee derde van de gedeeltes van het Amazonegebied die tussen 1988 en 2014 ten prooi zijn gevallen aan ontbossing zijn omheind, platgebrand en veranderd in weidegronden. Het gaat om bijna 500 duizend vierkante kilometer, het equivalent van vijf keer de oppervlakte van Portugal.

Satellietbeelden

Amnesty baseert haar rapport op officiële gegevens, satellietbeelden en eigen onderzoek ter plekke. De organisatie bezocht vijf beschermde gebieden in het Amazonegebied. Op verschillende satellietopnames is te zien hoe bos in brand is gestoken naast beschermde gebieden, waar niettemin vee graast. Er zijn ook paden zichtbaar in recent platgebrand gebied; de paden zijn vermoedelijk het resultaat van vee dat zich heeft verplaatst.

Geweld en intimidatie

Inheemse bewoners vertelden aan Amnesty dat de invasie van veehouders vaak gepaard gaat met geweld en intimidatie. In het Rio Jacy-Paraná Reservaat hebben bijna alle oorspronkelijke bewoners gedwongen het gebied moeten verlaten. Ze zijn bang om terug te keren, omdat gewapende veeboeren nu op hun land leven.

Dubieuze rol van de overheid

Uit het onderzoek van Amnesty blijkt dat de regering Bolsonaro niet alleen de financiering van overheidsinstellingen ter bescherming van het milieu en inheemse volkeren heeft stopgezet, en die ook op andere manieren dwarszit, maar dat sommige andere overheidsinstellingen de veehouderij in beschermde gebieden actief bevorderen.

Meer over dit onderwerp