Jair Bolsonaro
© Andre Coelho/Bloomberg via Getty Images

Brazilië: Giftige woorden Bolsonaro mogen geen overheidsbeleid worden

In reactie op de verkiezing van Jair Bolsonaro en Hamilton Mourão tot president en vicepresident van Brazilië, zegt Erika Guevara-Rosas, Amnesty Internationals directeur Latijns-Amerika: ‘Bolsonaro voerde campagne met een expliciete antimensenrechtenagenda en deed geregeld discriminerende uitspraken over verschillende groepen in de samenleving. Als zijn campagneretoriek beleid wordt, dan vormt dit een groot risico voor Braziliës oorspronkelijke bevolking, traditionele rurale gemeenschappen, LHBTI’s, zwarte jongeren, vrouwen, activisten en maatschappelijke organisaties.’

‘Nu de verkiezingen voorbij zijn, staan we allemaal voor de uitdaging om ons volop in te zetten voor de mensenrechten van iedereen in Brazilië. Amnesty strijdt samen met sociale bewegingen, maatschappelijke organisaties, activisten en iedereen die mensenrechten verdedigt voor een toekomst van Brazilië met meer rechten en minder onderdrukking’, aldus Guevara-Rosas.

Zorgwekkende uitspraken

Bolsonaro beloofde tijdens zijn campagne om de wapenwetgeving te versoepelen en wetshandhavers vooraf toestemming te geven om te doden. In Brazilië worden jaarlijks ruim 63.000 mensen vermoord, waarvan meer dan 70 procent veroorzaakt door vuurwapens. De politie doodt jaarlijks zo’n 5.000 mensen, vaak in buitengerechtelijke executies. Als Bolsonaro’s voorstellen worden aangenomen, zou dit de al schrijnende geweldssituatie alleen maar verergeren.

Ook andere uitspraken van Bolsonaro zijn zeer zorgwekkend. Zo sprak de aankomend president over ‘een einde maken aan activisme’ en ‘het inperken van sociale bewegingen’. Dit is verontrustend, aangezien Brazilië een van de hoogste aantallen vermoorde mensenrechtenverdedigers ter wereld telt. Verder wil hij milieuregels versoepelen en natuurlijke hulpbronnen grootschalig gaan exploiteren, waarmee hij de leefgebieden van de oorspronkelijke bevolking in gevaar brengt. Bovendien verdedigden Bolsonaro en Mourão, beiden lid van de Braziliaanse reservetroepen, staatsmisdrijven onder het militaire regime, waaronder marteling. Dit belooft weinig goeds voor de promotie van mensenrechten.

Waakzaam zijn

Guevara-Rosas: ‘Braziliës openbare instituties moeten de schouders eronder zetten om mensenrechten en zij die daarvoor opkomen te verdedigen. Zij moeten opkomen voor de rechtsstaat en voorkomen dat Bolsonaro’s uitspraken beleid worden. De internationale gemeenschap moet waakzaam zijn en Brazilië aan zijn verplichtingen blijven houden om mensenrechten te beschermen en te garanderen.’