Braziliaanse president Jair Bolsonaro
© SERGIO LIMA/AFP/Getty Images

President Bolsonaro van Brazilië, het recht op gezondheid is een fundamenteel mensenrecht

President Bolsonaro van Brazilië, het recht op gezondheid is een fundamenteel mensenrecht

In een televisietoespraak op dinsdag 24 maart noemde de Braziliaanse president Jair Bolsonaro de angst voor het coronavirus ‘hysterisch’ en deed hij besmetting met het coronavirus af als een ‘griepje’. De president wil dat de gouverneurs van de deelstaten in zijn land de coronamaatregelen die ze troffen weer terugdraaien. Amnesty International wijst president Bolsonaro erop dat het recht op gezondheid en het recht op leven fundamentele mensenrechten zijn.

We worden op dit moment geconfronteerd met een van de grootste crises in de geschiedenis. Wetenschappelijk bewijs en aanbevelingen van gezondheidsautoriteiten overal ter wereld tonen de ernst van het coronavirus Covid-19 voor ieders gezondheid en voor de gezondheidszorg. In Brazilië wonen 220 miljoen mensen. De Braziliaanse regering moet prioriteit geven aan het indammen van de verspreiding van het coronavirus, zodat niet iedereen tegelijk ziek wordt en de ziekenhuizen de toestroom van besmette mensen niet aan kunnen.

Bescherm kwetsbare groepen

Brazilië moet bovendien alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf kan beschermen. Ook de armste mensen in de favela’s, de gemarginaliseerde plattelandsbevolking, inheemse volkeren en quilombola-gemeenschappen (gemeenschappen van gevluchte slaven in de koloniale tijd), daklozen en andere kwetsbare groepen, zoals ouderen. Zij moeten toegang hebben tot water, sanitaire voorzieningen en voedsel en moeten in veiligheid kunnen leven.

Degenen die gevangenzitten, mogen ook niet worden vergeten. De gevangenissen zijn overvol, de sanitaire voorzieningen zijn er slecht en toegang tot medische zorg is vaak zeer beperkt. Onder deze omstandigheden kan het coronavirus zich razendsnel verspreiden en zullen besmette gevangenen aan de ziekte overlijden.

Amnesty’s oproep

Amnesty is van mening dat niemand mag worden buitengesloten bij de bescherming tegen het coronavirus. De Braziliaanse staat heeft de plicht om die bescherming voor iedereen te garanderen. Het is aan de hoofden van de federale, staten- en gemeentelijke overheden en aan andere autoriteiten om alle maatregelen te nemen die binnen hun macht liggen om elke Braziliaan te beschermen. Daarbij moeten zij de mensenrechten respecteren. Ook moeten de autoriteiten mensen aanmoedigen zich te houden aan passende hygiënemaatregelen en daarbij het goede voorbeeld geven.

Aanbevelingen

Op 25 maart 2020 kwam Amnesty met aanbevelingen voor landen in Noord- en Zuid-Amerika die met het coronavirus te maken hebben. Zij moeten maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met hun internationale mensenrechtenverplichtingen. De aanbevelingen omvatten het waarborgen van de rechten van werknemers en hun sociale zekerheid, toegang tot water voor iedereen, sanitaire voorzieningen en medische hulp, het serieus nemen van de extra risico’s die vrouwen lopen en datgene wat ze nodig hebben en bescherming van het recht op privacy. Ook mogen staten niet discrimineren en risicogroepen buitensluiten. Daarnaast mogen zij geen gebruikmaken van onderdrukking of buitensporig geweld om maatregelen op het gebied van de volksgezondheid uit te voeren en mogen zij de toegang tot op feiten gebaseerde informatie niet inperken.