Migranten kijken naar de kust van Italië nadat ze zijn gered in de SAR zone.
© © 2017 SOPA Images

Beschamende detentieovereenkomst Italië en Albanië goedgekeurd

Het Italiaanse parlement heeft een overeenkomst goedgekeurd waarin staat dat mensen die op zee zijn gered door Italiaanse schepen naar Albanië mogen worden gestuurd. Daar worden ze automatisch vastgezet in twee detentiecentra.

‘Dit zal duizenden mensen schadenreageert Matteo De Bellis van Amnesty International. Personen die in Albanië van boord zijn gegaan en naar de centra zijn gebracht, onder wie vluchtelingen en asielzoekers, kunnen de centra tot 18 maanden lang niet verlaten. Volgens het internationaal recht is automatische detentie willekeurig en daarom onwettig. 

Volgens de overeenkomst zouden mensen dagen langer dan nodig op de boten moeten blijven, terwijl ze naar Albanië worden vervoerd. Deze gevaarlijke verdraaiing van de opsporings- en reddingsregels kan levens in gevaar brengen. Deze mensen verkeren al in een kwetsbare positie. De overeenkomst is een beschamend hoofdstuk voor Italië.  

‘Het is hoog tijd dat de Europese instellingen erkennen dat de overeenkomst tussen Italië en Albanië een onwettig en schadelijk systeem in het leven zou roepen’, stelt de Bellis. ‘Dit moet een halt worden toegeroepen. In plaats van het lijden van mensen te vergroten, moeten de autoriteiten zorgen voor toegang tot een effectieve asielprocedure, adequate opvang en veilige routes.’ 

Achtergrond  

Op 6 november 2023 ondertekende de Italiaanse regering een overeenkomst met Albanië over de bouw van twee detentiecentra in Albanië. Deze zullen worden gebruikt om willekeurig mensen vast te houden die op zee zijn gered of onderschept door Italiaanse staatsschepen.  

De overeenkomst legaliseert de automatische detentie van asielzoekers en mensen die gedwongen moeten worden gerepatrieerd. Het doel hierachter is om de oversteek over zee te ontmoedigen. Op 24 januari keurde de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden de overeenkomst goed, die vervolgens doorging naar de Senaat. Op 29 januari gaf het Constitutionele Hof in Albanië het Albanese parlement groen licht om de overeenkomst goed te keuren. Amnesty International publiceerde eerder een gedetailleerde analyse van de gevolgen van de overeenkomst voor de mensenrechten, zowel in het Engels als in het Italiaans.

Meer over dit onderwerp