Banken wijzigen kernwapenbeleid na rapport Eerlijke Bankwijzer

Onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer toont aan dat zeven Nederlandse bankgroepen investeren in producenten van kernwapens. Vier banken kondigde aan hun beleid te wijzigen.

Delta Lloyd heeft laten weten niet langer te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij productie, onderhoud of testen van kernwapens. Rabobank heeft haar beleid ten aanzien van kernwapens inmiddels aangescherpt en de wijzigingen openbaar gemaakt. Hiernaast heeft ING de transparantie verhoogd door haar beleid ten aanzien van kernwapens duidelijker op de website te plaatsen. Tot slot gaat SNS Reaal het bedrijf waarin zij volgens het onderzoek investeert opnieuw onder de loep nemen.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV Mondiaal, Dierenbescherming en IKV Pax Christi.

Meer informatie: