Een lid van sharia-politie staat klaar voor het geven van openbare stokslagen in Atjeh
© © CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP/Getty Images

Atjeh: twee mannen bestraft met 77 stokslagen vanwege vermeende homoseksuele relatie

In Banda Atjeh, de hoofdstad van de Indonesische provincie Atjeh, kregen twee mannen gisteren 77 stokslagen vanwege een vermeende seksuele relatie. Het geven van stokslagen, vaak gadegeslagen door een grote menigte, gaat in Atjeh tijdens de coronacrisis onverminderd door.

Volgens berichten in de media waren er zo’n honderd toeschouwers. Het hoofd van de gemeentepolitie van Banda Atjeh, Heru Triwijanarko, zei in de media dat zijn bureau zich richt op het onderzoeken van mensen die verdacht worden van homoseksuele relaties.

‘Onmenselijk en onterend’

‘Geseling is een wrede, onmenselijke en onterende behandeling en kan neerkomen op marteling. Niemand verdient het om op deze manier te worden mishandeld en vernederd,’ zegt Usman Hamid van Amnesty Indonesië. ‘Mensen straffen vanwege hun werkelijke of vermeende seksuele geaardheid is onmenselijk. Niemand verdient dit soort intimidatie, laat staan ​​de wrede straf.’

De twee mannen werden in november 2020 gearresteerd nadat lokale bewoners hen hadden gemeld bij de gemeentelijke politie wegens vermeende seks in een gehuurde kamer in Banda Atjeh.

Honderden openbare geselingen

Volgens Amnesty Indonesië kregen in 2020 in Atjeh 254 mensen stokslagen. Dit gebeurde tijdens 60 publieke sessies, waarvan er 52 plaatsvonden tijdens de coronacrisis. Dit jaar kregen al acht mensen stokslagen, onder meer vanwege het drinken van alcohol. ‘Het feit dat de geseling werd uitgevoerd voor een grote menigte tijdens een escalerende corona-uitbraak, toont de verstoorde prioriteiten van de autoriteiten in Atjeh,’ zegt Usman.

Islamitisch recht

Atjeh is de enige provincie in Indonesië die islamitische verordeningen toepast. Het islamitische wetboek van strafrecht is in 2014 door het parlement van Atjeh aangenomen en is sinds 23 oktober 2015 in de hele provincie van kracht.

Strafbare feiten zijn onder meer seksuele relaties tussen hetzelfde geslacht, seks voor het huwelijk en andere seksuele relaties buiten het huwelijk, alcoholgebruik, gokken, alleen zijn met iemand van het andere geslacht die geen huwelijkspartner of familielid is, seksueel misbruik, verkrachting, en iemand beschuldigen van overspel zonder vier getuigen te geven.

In strijd met internationaal recht

Volgens internationale mensenrechtenwetgeving zijn alle vormen van lijfstraffen verboden. In 2013 vroeg het VN-Mensenrechtencomité, dat toeziet op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, aan Indonesië om stappen te ondernemen om een ​​einde te maken aan lijfstraffen en om de bepalingen in de wet die in Atjeh geldt, in te trekken.

Verder mogen seksuele relaties met wederzijdse instemming niet worden behandeld als een strafbaar feit, noch zijn ze een misdrijf tegen de ‘moraal’. Het VN-Mensenrechtencomité en andere mensenrechteninstanties hebben hun bezorgdheid geuit over wetten die ‘overspel’ of andere vrijwillige seksuele relaties buiten het huwelijk strafbaar stellen omdat ze het recht op privacy schenden.

Amnesty’s oproep

‘We dringen er bij zowel de autoriteiten van Atjeh als bij de centrale overheid sterk op aan om onmiddellijk actie te ondernemen om deze wrede praktijk een halt toe te roepen en de verordening in te trekken die toestaat ​​dat deze bestraffing plaatsvindt,’ zegt Usman.

Meer over dit onderwerp