ASN Bank-klanten sparen voor mensenrechtentraining Afrika

ASN Bank-klanten sparen voor mensenrechtentraining Afrika

Vandaag heeft de ASN Bank bekend gemaakt dat haar klanten in 2015 €163.520,50 bij elkaar hebben gespaard voor het werk van Amnesty International. ASN Bank en spaarders bedankt voor deze steun! Het geld wordt besteed aan Amnesty’s HURICAP programma.

Het Human Rights Capacity-Building Programme (HURICAP) van Amnesty International Nederland traint en versterkt lokale mensenrechtenorganisaties in inmiddels dertien Afrikaanse landen. In veel van deze landen heersen gewapende conflicten en geweld, met als gevolg dat mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn.

Democratische Republiek Congo

In Noord-Kivu, een provincie in het oosten van de Democratische Republiek Congo, zijn op grote schaal rebellengroepen actief. Met name in het noorden van Noord-Kivu (de districten Beni en Lubero) worden gruwelijke misdaden gepleegd door de Alliance of Democratic Forces – National Army for the Liberation of Uganda (afgekort tot ADF-NALU). De Congolese regering reageert hier veelal op met repressie en ongerichte gevechten, waardoor deze regio een hotspot is voor mensenrechtenschendingen. Onder de bevolking heerst bovendien de angst dat er mogelijk weer een burgeroorlog uitbreekt in deze regio, vooral als getroffen partijen wraak willen nemen.

Lokale trainingen

HURICAP heeft de afgelopen jaren een relatie opgebouwd met een aantal lokale organisaties die deze mensenrechtenschendingen rapporteren. In 2015 heeft het programma tien lokale mensenrechtenactivisten getraind om als trainers en begeleiders van mensenrechtenmonitors aan de slag te gaan. Onder begeleiding van ervaren HURICAP-trainers, hebben deze tien activisten vervolgens op verschillende plaatsen zelf lokale monitors getraind. Ter aanvulling heeft er ook een training plaatsgevonden om beide organisaties bekend te maken met een speciale database voor het registeren van mensenrechtenschendingen, zodat zij het verzamelde bewijsmateriaal beter kunnen documenteren.

Rapportages van lokale partners

Dat de monitors hun werk serieus nemen blijkt uit de eerste rapportages die HURICAP van beide organisaties heeft mogen ontvangen. Zo hebben zij de situatie van lokale gevangenissen in kaart gebracht om hiermee aandacht te vragen voor de mensonwaardige omstandigheden waarin veel gevangen leven en voor de inhumane behandeling die zij krijgen. In de centrale gevangenis van de stad Rutshuru zitten bijvoorbeeld meer dan 700 gevangenen terwijl het gebouw een capaciteit heeft van 300 gevangenen. Daarnaast worden minderjarigen samen met volwassenen in één ruimte gehouden; zijn veel cellen in dusdanig slechte staat waardoor gevangenen blootgesteld worden aan regen, weer en wind; en zijn er geen afzonderlijke toiletten.

Partners sturen ons ook regelmatig updates over andere strafbare feiten die gepleegd worden door beide partijen, zoals moorden (dood gevonden mensen die aan rebellengroepen worden toegeschreven), verkrachtingen, plunderingen, illegale checkpoints, dwangarbeid, ontvoeringen waarbij losgeld gevraagd wordt, willekeurige arrestaties en martelingen.

Input voor Amnesty-onderzoekers

HURICAP helpt haar partners om deze rapportages te verbeteren, en speelt deze informatie vervolgens door naar Amnesty-onderzoekers die dit gebruiken als input voor verder onderzoek, rapportages en briefings voor de internationale gemeenschap. Partnerorganisaties zelf delen hun bevindingen met bijvoorbeeld de lokale, provinciale en/of nationale overheid en het ministerie van justitie, en doen aanbevelingen gebaseerd op internationale wetgeving en richtlijnen. De partners proberen daarmee druk uit te oefenen op de overheid om haar verplichtingen na te komen.