Amnesty X Noordhoff

Onze educatiemedewerker Gemma heeft in samenwerking met @deGroteBosatlas en @Noordhoffuitgevers lesbrieven ontwikkeld voor de aardrijkskundemethode BuiteNLand. De lesbrieven sluiten aan op de module over Dunia in ons lespakket BRAVE.

De lesbrieven zijn beschikbaar voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs en gaan over verschillende mensenrechtenthema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan demonstratierecht voor de oorspronkelijke bevolking van Brazilië, Honduras of Guatemala.

Je kunt de lesbrieven als toevoeging op de methode gebruiken of als aparte les om te leren over mensenrechten.