In de militaire gevangenis in Guantánamo Bay vinden nog steeds ernstige mensenrechtenschendingen door de Amerikaanse regering plaats.
© US NAVY/AFP via Getty Images

Amnesty veroordeelt schendingen in Guantánamo Bay door de VS in de afgelopen 21 jaar

Op 11 januari 2023 is het 21 jaar geleden dat het detentiecentrum Guantánamo Bay werd geopend. Daar hebben de Verenigde Staten in de loop der jaren bijna 780 moslimmannen vastgehouden, zonder aanklacht of proces.

‘Het is tragisch dat 21 jaar na de opening van het detentiecentrum, dat speciaal is ontworpen om de rechtsstaat te omzeilen, de Amerikaanse regering nog steeds 35 mannen vasthoudt in Guantánamo Bay. De meesten zijn nooit beschuldigd van een misdrijf. Niemand heeft een eerlijk proces gehad en veel gevangenen werden gemarteld’, zegt Erika Guevara-Rosas van Amnesty International.

Geen eerlijk proces

De militaire commissies die zijn opgericht om enkele gevangenen te berechten, bleken ondoeltreffend en oneerlijk. De beklaagden werd een onpartijdige rechter ontzegd en ze hadden geen toegang tot cruciaal bewijs. Bovendien kunnen hierdoor ook de slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers in New York en op het Pentagon in Washington op 11 september 2001 geen gerechtigheid krijgen.

Biden moet fouten rechtzetten

De Amerikaanse president Biden moet deze fout eindelijk rechtzetten. Zijn regering moet alle overgebleven gedetineerden die niet zijn aangeklaagd, overbrengen naar landen waar ze veilig zijn en waar hun mensenrechten worden gerespecteerd. Voor de zaken waarin er volgens internationaal recht voldoende toelaatbaar bewijs is om internationaal herkenbare strafbare feiten te vervolgen, moet dit gebeuren via een eerlijke, gerechtelijke oplossing, waarbij de doodstraf niet mag worden opgelegd.

Mensenrechtenschendingen in Guantánamo Bay

Bij de publicatie van het rapport ‘Right the Wrong’ riep Amnesty International begin 2021 president Biden op om de gevangenis in Guantánamo zo snel mogelijk te sluiten. Het rapport beschrijft een groot aantal mensenrechtenschendingen dat is begaan tegen de gevangenen in het detentiecentrum. Slachtoffers van marteling worden er voor onbepaalde tijd vastgehouden zonder medische zorg. Veelal ontbreekt toegang tot een rechter. Als die er wel is, ontbreekt eerlijke berechting. Zelfs de gevangenen die al jaren naar huis mogen, zitten nog altijd vast.

‘Guantánamo blijft een onuitwisbare smet op de geschiedenis van de Verenigde Staten. Meer dan twee decennia na de opening moet president Biden dit hoofdstuk eindelijk afsluiten en ervoor zorgen dat het nooit meer wordt herhaald’, zegt Guevara-Rosas.