© Arie Raaphorst

Amnesty Regiodag Zuid-Holland Zeeland 2017

Op zaterdag 7 oktober kwamen zo’n 60 actieve Amnesty-leden en vrijwilligers bij elkaar om bijgepraat te worden over  twee thema’s: Human Rights Defenders en de Mensenrechtendialoog.

Terugblik op een mooi actiejaar

Na een welkomstwoord door dagvoorzitter Marianne Reijnhoudt blikte Egbert Myjer, bestuurslid van Amnesty Nederland, terug op het afgelopen actieseizoen met veel positieve resultaten.

Zo namen in december duizenden mensen op 465 plaatsen deel aan de schrijfmarathon. Dat brieven schrijven zin heeft bleek uit de vrijlating van Erkin Musaev uit Oezbekistan, voor wie Amnesty in 2014 actie voerde.
In maart dit jaar deden velen mee met de Amnesty-collecte, waarbij anderhalf miljoen euro werd opgehaald. Tot slot nodigde Egbert Myjer alle aanwezigen uit voor een bijeenkomst op 21 april 2018 in Amsterdam ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Amnesty.

Mensenrechtenverdedigers onder druk

Thomas Sciarone, campagnemedewerker, gaf een toelichting op de nieuwe Human Rights Defenders campagne. Doel van deze campagne is een systeem te ontwikkelen waarmee Amnesty mensenrechtenverdedigers wereldwijd kan helpen om zware druk op hen te weerstaan. Dat kan door een positief en correct beeld te verspreiden van mensenrechtenverdedigers in hun eigen land en lokale gemeenschap.

Mensenrechtenverdediger Lottie Marie uit Nicaragua gaf een bevlogen voordracht over het werk van haar organisatie Center for Justice and Human Rights of the Nicaraguan Coast (CEJUDHAN). Lotte Marie zet zich in voor de mensenrechten van inheemse volken. Haar doel is de grondgebieden en natuurlijke bronnen te verdedigen van de inheemse gemeenschappen aan de Caribische kust van Nicaragua.

Zij beschreef de grote belemmeringen die deze mensen ondervinden bij de toegang tot en het gebruik van hun grondgebieden.

Uitspraken van het Inter-Amerikaanse Gerechtshof worden door de Nicaraguaanse regering genegeerd, aldus Lottie Marie. Meer dan vijftig inheemse gemeenschappen leven onder permanente dreiging van moord, ontvoering en het verbranden van oogst. 3000 mensen hebben hun woongebied verloren.

Lottie Marie legde uit dat mensenrechtenverdedigers in zo’n context extra kwetsbaar zijn voor geweld. Zij en haar CEJUDHAN-team hebben de afgelopen jaren bloot gestaan aan doodsbedreigingen, intimidatie en lastercampagnes. De Nicaraguaanse autoriteiten bieden hen geen enkele bescherming. In een emotioneel slotwoord zei Lottie Marie met haar werkbezoek aan Nederland en de EU te willen bijdragen aan een groter bewustzijn van Nederlanders en Europeanen van de kwetsbare positie van de inheemse gemeenschappen in Nicaragua. Lottie Marie kreeg na haar voordracht een langdurig applaus en veel steunbetuigingen uit de zaal.

In dialoog

In het laatste uur van de regiodag stond de Mensenrechtendialoog centraal. Frits Dijcks lichtte de uitgangspunten van deze dialoog toe. Doel is met elkaar te spreken over mensenrechtenvraagstukken en daarbij te proberen de ander te begrijpen.

Na deze uitleg gingen de deelnemers van de regiodag in kleine groepen met elkaar in gesprek over mensenrechtenactualiteiten. Is een wereld zonder racisme mogelijk? Mag de overheid het privacyrecht van burgers inperken? Is het onze plicht vluchtelingen in Nederland op te vangen? Over deze en andere fundamentele stellingen werd van gedachten gewisseld.

Tijdens de evaluatie aan het einde van de dag kwam naar voren dat de deelnemers aan de dialoog het meest waren geraakt door persoonlijke ervaringen van gesprekspartners: de ervaring te worden gediscrimineerd op het werk, of de ervaring te moeten vluchten.

Na deze evaluatie rondde dagvoorzitter Marianne Reijnhoudt af met een oproep aan alle deelnemers om de mensenrechtendialoog de komende tijd in eigen kring voort te zetten. De regiodag eindigde met een drukbezochte borrel.