Amnesty Nijmegen in actie voor Turkse persvrijheid

Sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 openden de Turkse autoriteiten een klopjacht op journalisten en andere mediawerkers die voor kritische media werkten. Er zitten meer journalisten achter tralies dan in ieder ander land ter wereld. De autoriteiten pakten al meer dan 120 journalisten op en sloten ten minste 160 mediakanalen. De meeste vastgezette journalisten wachten nog op een proces. Sommigen zitten al een half jaar vast. Amnesty vreest dat ze onterecht zullen worden vervolgd voor terroristische activiteiten.

Vraag om vrijlating Turkse journalisten

Dat was de titel van de Amnesty-petitie waarvoor Amnesty Nijmegen op 19 april in de bibliotheek De Mariënburg in actie is gekomen. 278 Mensen hebben de petitie getekend, waarvoor onze dank en dank ook aan de medewerkers van de bieb en de Amnesty-vrijwilligers die in gesprek zijn gegaan. Behalve deze hoge score gaven de gesprekken ook veel voldoening. Twee Eritrese jongens waren heel geïnteresseerd, zo ook meisjes uit Afghanistan en uit Jemen. Langzaam, in het Nederlands uitleggen wat Amnesty is en wat we graag willen.

Daar is ieder het mee eens, maar een handtekening zetten dat was voor één gesprekspartner te veel en te eng. Dat geldt trouwens ook voor een aantal Nederlanders, wat gebeurt er als mijn gegevens bekend zijn bij autoriteiten? Er heerste bij enkelen onbehagen en ongerustheid. En natuurlijk waren er discussies over de uitslag van het Turkse referendum (van 16 april) en de gevolgen voor de mensenrechten. En over de werking en het nut van petities, en van het werk van Amnesty als zodanig.

Maar de meesten tekenden vlot en graag. Het algemene beeld dat uit de handtekeningactie duidelijk naar voren kwam was:

  • Er wordt actie ondernomen tegen misstanden.
  • Mensen geven daar uiting aan.
  • Amnesty is zichtbaar.
  • De bieb is een prima plek waar het vrije woord gekoesterd wordt.