De manier waarop de Nederlandse politie het stroomstootwapen Taser gebruikt, brengt onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich mee.

Nederlandse politie moet gebruik stroomstootwapen uitstellen

Amnesty International is geschokt door de uitzending van 1Vandaag waaruit blijkt dat een patiënt in een psychiatrische instelling door de politie is getaserd. Het inzetten van een Taser bij een patiënt die geen onmiddellijke levensbedreiging vormt is in strijd met de mensenrechten. Amnesty roept op tot een onafhankelijk onderzoek. Ook moeten er striktere regels komen voor het gebruik van Tasers door de politie. Zolang die er niet zijn, mogen deze stroomstootwapens niet door de politie gebruikt worden.

Psychische problemen

De regels voor de inzet van Tasers door de Nederlandse politie zijn niet strikt genoeg. Bovendien denkt de politie te lichtzinnig over de risico’s van het gebruik.

Uit recent onderzoek naar meer dan duizend overlijdensgevallen waarbij Tasers door de politie in de Verenigde Staten zijn ingezet blijkt dat één op de vier dodelijke slachtoffer psychische problemen had. Ook het bedrijf dat de Taser verkocht aan de Nederlandse politie wijst op het specifieke risico voor mensen met psychische problemen.

Het gebruik van stroomstootwapens moet dan ook worden beperkt tot de meest extreme omstandigheden waarbij levensgevaar dreigt.

Mensen met psychische problemen verdienen goede zorg, het is onacceptabel dat de politie iemand met psychische problemen extreme pijn toebrengt , waarbij ook het risico op overlijden aanwezig is.

Toedienen extreme pijn

Vooral het gebruik van de Taser in de zogenoemde “drive-stun” is zorgwekkend. In deze modus plaatst de politie het wapen direct op het lichaam en dient zo zeer hevige pijnstoten toe. Bij deze manier van taseren treedt geen algehele spierverlamming op. De stroomstoten, en daarmee de pijnprikkels, zijn niet te doseren. De reactie van mensen op het toedienen van deze extreme pijn is onvoorspelbaar en leidt regelmatig juist tot extra verzet. Het gebruik van stroomstootwapens in de “drive-stun” mode moet dan ook verboden worden.

Als uit onderzoek blijkt dat de politie de psychiatrische patiënt inderdaad in “drive-stun” mode hebben getaserd, is er sprake van wrede en onmenselijke behandeling.

Herhaalde waarschuwingen

Verschillende organisatie waaronder de VN en het College voor de Rechten van de Mens waarschuwden al voor de risico’s van het uitrusten van agenten met stroomstoomwapens.

  • De Speciaal Rapporteur van de VN inzake marteling waarschuwde de Nederlandse regering in 2013 al voor het uitrusten van agenten met stroomstoomwapens. De rapporteur vreesde dat het wapen ook in niet-levensbedreigende situaties zou worden ingezet met alle mogelijk gevolgen van dien.
  • Andere Nederlandse NGO’s zoals Defence for Children en Privacy First spraken zich uit tegen gebruik van het stroomstootwapen.
  • Ook het Comité ter Preventie van Marteling (CPT) van de Raad van Europa heeft een uitgebreide standaard over stroomstootwapens. Het Comité stelt dat alleen in zeer uitzonderlijke situaties waarbij sprake is van een onmiddellijke dreiging voor het leven of van ernstig letsel een stroomstootwapen gebruikt mag worden.
  • Ook Amnesty wijst al jaren op de risico’s van het gebruik van stroomstootwapens en heeft zich eerder dit jaar ook zeer kritisch uitgesproken tegen het gebruik van Tasers.

Meer over dit onderwerp