© Jacob Burns/Amnesty International

Verenigde Staten: erkenning van een verenigd Jeruzalem ondermijnt mensenrechten Palestijnen

Verenigde Staten: erkenning van een verenigd Jeruzalem ondermijnt mensenrechten Palestijnen

De erkenning van een verenigd Jeruzalem als hoofdstad van Israël is een roekeloze beslissing en een provocatie van de regering-Trump. Het ondermijnt de mensenrechten van de Palestijnse bevolking en zal waarschijnlijk oplopende spanningen in de regio tot gevolg hebben. Met de erkenning en de aankondiging om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, geeft president Trump blijkt van zijn minachting voor het internationaal recht.

 Illegale annexatie Oost-Jeruzalem door Israël

Wereldwijd – mede gesteund door resoluties van de VN-Veiligheidsraad – is men het erover eens dat de Israëlische annexatie van Oost-Jeruzalem illegaal is. Geen enkel land aanvaardt de annexatie van Oost-Jeruzalem. Met de erkenning van een verenigd Jeruzalem komen de Verenigde Staten hun eigen internationale wettelijke verplichtingen niet na: de belofte om een illegale situatie niet te erkennen of te steunen en om het respecteren van de Geneefse Conventies – de regels die gelden tijdens een gewapend conflict. Daarnaast gaat Amerika totaal voorbij aan de schendingen van de mensenrechten van Palestijnen als gevolg van die annexatie.

De Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem kwamen in 1967 onder Israëlisch bestuur en worden internationaal als bezet gebied beschouwd waar het internationaal humanitair recht van toepassing is. Israël formaliseerde de annexatie van Jeruzalem in 1980, wat wereldwijd werd veroordeeld door tal van resoluties door de VN-Veiligheidsraad.