Solidariteitsactie met Russische LHBTI'ers in Rio de Janeiro, Brazilië
© Elisângela Leite/Anistia Internacional

Achtergestelde positie van Russische lhbti’ers is mensenrechtenschending

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Rusland het Europees mensenrechtenverdrag schendt door lhbti-koppels niet dezelfde rechten toe te kennen als heterostellen.

Het gaat om artikel 8 van het Bekijk ook: Meer lezen over Europa en de mensenrechten in Amnesty's Mensenrechtenencyclopedie , waarin het recht op het hebben van een gezin is vastgelegd. De zaak voor het hof was aangespannen door drie Russische koppels van hetzelfde geslacht. Zij doen sinds 2009 pogingen om te trouwen, maar dat wordt hun telkens geweigerd.

Geen wettelijke bescherming

Het hof meldt in zijn uitspraak dat nationale regeringen weliswaar tot op zekere hoogte mogen bepalen hoe ze de gelijkberechtiging van lhbti-koppels invullen. Maar het onderstreept dat Rusland zich niet aan het Europese mensenrechtenverdrag houdt, omdat de gelijkslachtelijke relaties van de drie koppels helemaal niet wettelijk worden beschermd.

Het hof denkt dat de Russische wet koppels van het zelfde geslacht een vorm van formele erkenning kan bieden anders dan het huwelijk. In 2020 werd het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht expliciet uit de Russische grondwet geschrapt.

Verkeerde kant van de geschiedenis

‘Dit historische besluit laat zien dat de Russische regering aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat,’ zegt Natalia Zviagina, directeur van Amnesty Internationals kantoor in Moskou. ‘Rusland moedigt homofobie aan en ontzegt lhbti’ers hun mensenrechten. We roepen de Russische autoriteiten op een halt toe te roepen aan alle vormen van discriminatie tegen lhbti’ers. We vragen hun de homofobische wet aangaande “propaganda voor niet-traditionele seksuele relaties” in te trekken. En we dringen erop aan alle mogelijke maatregelen te treffen om lhbti’ers en hun mensenrechten te beschermen, inclusief het recht op het hebben van een gezin.’