Aanpak van discriminatie door Nederlandse gemeenten: 443 kansen voor verbetering

Nederlandse gemeenten geven weinig prioriteit aan de bestrijding van discriminatie. Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek van Amnesty International.

Een publicatie over het onderzoek naar het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid, Aanpak van discriminatie door Nederlandse gemeenten: 443 kansen voor verbetering, is op 2 mei 2007 aangeboden aan minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie.

Uit het onderzoek blijkt dat in maar liefst 92% van de gemeenten de aanpak van discriminatie niet in het collegeprogramma is opgenomen. Nog geen 10% van de gemeenten voert integraal beleid tegen discriminatie en slechts 17% geeft aan op specifieke terreinen, zoals horeca of openbare orde, antidiscriminatiebeleid te voeren. In slechts 18% van de gemeenten is antidiscriminatie onderdeel van een wethoudersportefeuille.

Amnesty International vindt dat in alle Nederlandse gemeenten kansen blijven liggen om discriminatie effectiever te voorkomen en bestrijden. De organisatie doet zowel aan de rijksoverheid als aan de gemeenten een aantal concrete aanbevelingen voor verbetering.