Aanname nieuwe wet maakt berechten mensenrechtenschenders mogelijk

Eind oktober zette het congres van Uruguay een belangrijke stap naar de gerechtigheid voor de vele slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen tijdens de militaire bewind van 1973-1985. Het congres nam een wet aan die afbreuk doet aan de sinds 1986 geldende amnestiewet, ook wel bekend als de ‘Expiry Law’.

Onder deze wet was het de President die kon bepalen naar welke vermoedelijke mensenrechtenschendingen een onderzoek ingesteld werd en welke schendingen onbestraft bleven. Politiemensen en militairen genoten hierdoor bescherming tegen aanklachten wegens marteling, moord, gedwongen verdwijningen en andere vormen van mensenrechtenschendingen.

Amnesty International riep de Uruguayaanse autoriteiten herhaaldelijk op om deze bescherming stop te zetten. Afgelopen februari oordeelde ook het Inter-Amerikaanse Hof van de Mensenrechten dat de amnestiewet niet langer volledig onderzoek naar misdaden uit het verleden en eventuele vervolgingen in de weg moest staan.

‘Met de aanname van deze nieuwe wet heeft het Uruguayaanse congres een historische stap voorwaarts gezet in de strijd tegen het ongestraft laten van misdaden uit het verleden’, aldus Amnesty International.