Aanhanger Falun Gong vrijgelaten

Falun Gong-aanhanger Zhou Xiangyang is op 1 april 2012 vrijgelaten. Zijn vrijlating kwam na internationale en nationale druk op de Chinese autoriteiten.

De Chinese Zhou Xiangyang werd sinds 5 maart 2011 in de Gangbei gevangenis in Tianjin, ten oosten van Beijing, vastgehouden. Veel mensen voerden actie voor zijn vrijlating. Zo ondertekenden meer dan 2300 mensen uit zijn omgeving een petitie. Zijn ouders demonstreerden bij de poort van de gevangenis.

Voor zijn arrestatie in maart 2011 had Zhou Xiangyang al achtenhalf jaar in de gevangenis doorgebracht. Vanaf 1999 zat hij tweeënhalf jaar in een heropvoedingskamp met dwangarbeid en tussen 2003 en 2009 zat hij in de Gangbei gevangenis. Beide keren omdat hij zich uitsprak tegen de vervolging van Falun Gong-aanhangers. In de gevangenis werd Zhou Xiangyang gemarteld en door andere gevangenen geslagen. Ook werd hij in eenzame opsluiting vastgehouden.

Falun Gong is een spirituele beweging die gedurende de jaren negentig veel aanhangers kreeg. Na een vreedzame bijeenkomst op het Tiananmen Plein in juli 1999 werd de groep verboden en begonnen de autoriteiten een campagne van intimidatie en vervolging, onder leiding van een speciale organisatie, het Kantoor 610. Sindsdien zijn tienduizenden Falun Gong-aanhangers zonder aanklacht vastgezet vanwege een ‘bedreiging van de sociale en politieke stabiliteit.’ Aanhangers zitten in psychiatrische ziekenhuizen, heropvoedingskampen met dwangarbeid en in speciale detentiecentra waar ze gedwongen worden hun geloof op te geven, vaak onder dwang van marteling en mishandeling.

Amnesty International voerde via het bliksemactienetwerk actie voor Zhou Xiangyang. Hij bedankt iedereen die actie voor hem heeft gevoerd.