© Amnesty Nederland

Rights Talk Amnesty Rotterdam 14 april 2018: Etnisch profileren

Op 14 april 2018 organiseerde Amnesty Rotterdam een Rights Talk over etnisch profileren. De bijeenkomst was de eerste editie van een serie Rights Talks die de Rotterdamse afdeling van Amnesty organiseert. Op het stoere Vessel 11 kwamen op deze zaterdagmiddag ca. 25 vrijwilligers, vrienden en potentiële vrijwilligers van Amnesty bijeen om te debatteren over etnisch profileren en mensenrechten.

Etnisch Profileren: een term die we steeds vaker horen. Bij politiecontroles op straat worden mensen staande gehouden en gecontroleerd, ook wanneer zij geen verdachte zijn of een objectieve aanwijzing voor de controle ontbreekt. Uit onderzoek, waaronder dat van Amnesty, blijkt dat etnisch profileren plaatsvindt bij identiteits- en verkeerscontroles, preventief fouilleren en bij controles op illegaal verblijf.

Na een welkomstwoord van voorzitter Marian Dijksman werd de Rights Talk Etnisch Profileren ingeleid door Jair Schalkwijk, voorzitter van Controle Alt Delete, een onafhankelijke organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren en voor eerlijke en effectieve controles door de politie. In een indringende presentatie met film- en fotomateriaal liet Jair Schalkwijk zien wat etnisch profileren in de Nederlandse praktijk betekent voor mensen die erdoor worden getroffen. Ook legde hij uit hoe je met steun van Controle Alt Delete een klacht kunt indienen over etnisch profileren, micro agressie of politiegeweld.

In het daaropvolgende debat met de zaal vertelden enkele aanwezigen over persoonlijke ervaringen met etnisch profileren. Er vond een levendig en soms emotioneel debat plaats over drie stellingen, die volgens debatleider Renate Maijers waren bedoeld om het debat op scherp te zetten:

  1. “Witte Nederlanders weten niet hoe het voelt om slachtoffer te zijn van etnisch profileren.”
  2. “Mensen zijn niet gelijk, dus je hoeft ze niet gelijk te behandelen.”

In het laatste uur van de Rights Talk was er aandacht voor de kerngroepen van Amnesty Rotterdam: de Schrijfgroep, de Dossiergroep en de Educatiegroep. Met bezoekers werd gebrainstormd over onderwerpen, doelgroepen en werving voor komende Rights Talks. Nieuwe vrijwilligers konden kennismaken en ervaringen uitwisselen met actieve leden van deze kerngroepen. Onder het genot van drankjes en hapjes werd de middag afgesloten.

Na de zomer zal Amnesty Rotterdam weer een Rights Talk organiseren


Meer over etnisch profileren:

Amnesty International maakt zich zorgen over etnisch profileren. Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • Mensen met een migratie-achtergrond of etnische minderheden worden in het politieke en maatschappelijke debat op een generaliserende manier in verband gebracht met criminaliteit en (on)veiligheid.
  • De Nederlandse politie heeft extra bevoegdheden gekregen, bijvoorbeeld voor identiteitscontroles en preventief fouilleren.
  • De politie verzamelt steeds meer informatie, onder andere bij verkeers- en identiteitscontroles. Dat gebeurt ook bij mensen die geen verdachte zijn, maar wel als risico worden beschouwd. Als iemand ‘in het systeem zit’, vergroot dat de kans op politie-aandacht.
  • Maatregelen worden gelegitimeerd omdat ervan uit gegaan wordt dat dit een positief effect heeft op de veiligheidsgevoelens van anderen, terwijl dit verband niet duidelijk is. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer sommige mensen in bepaalde wijken preventief gefouilleerd worden.