Regiodag Flevoland, Noord-Holland, Utrecht

Regiodag zaterdag 7 oktober in Amsterdam

Op een regenachtige 7 oktober bezochten zo’n kleine honderd actieve vrijwilligers in Amsterdam de jaarlijkse regiodag voor Flevopolder, Noord-Holland en Utrecht. 

Dagvoorzitter Paul Brederveld opende de dag en nam de onderwerpen op de agenda door. Het programma draaide om twee belangrijke thema’s: mensenrechtenverdedigers en de mensenrechtendialoog.

Directeur Eduard Nazarski sprak als eerste en deelde zijn zorgen over de buitenlandse leiders die een bedreiging vormen voor de vrijheid. Ook riep hij de Nederlandse politiek op om hier iets mee te doen. In het voorlopig regeerakkoord is weinig aandacht voor buitenlands beleid. Er ligt een kans voor een nieuw kabinet om zich in te zetten en niet weg te kijken. Bijvoorbeeld door de situatie in de vluchtelingenkampen te verbeteren. Ook gaf hij uitleg over de beslissing van Amnesty om zich aan te sluiten bij de oproep voor een referendum over de sleepwet. Tekenen kan via www.sleepwet.nl

Volgend jaar viert Amnesty haar vijftigjarig bestaan, we zijn nog springlevend en broodnodig!

Gabbi Mesters van het bestuur gaf een overzicht van de acties van het afgelopen jaar en de resultaten. De schrijfmarathon was een groot succes, er is op 115 plaatsen meer geschreven dan het jaar ervoor, er zijn in totaal 165.000 brieven geschreven. Ook veel jongeren hebben meegedaan, onder andere via school. En we boeken resultaat. Mensenrechtenverdediger Maxima Acuna uit Peru ontving 150.000 steunbetuigingen via Amnesty om haar te steunen in de strijd tegen de overheid die haar grond wilde  afnemen. Na bijna vijf jaar juridisch getouwtrek is zij in het gelijk gesteld. De Oezbeek Erkin Musaev is na elf jaar gevangenschap vrijgelaten. Musaev werd beschuldigd van spionage. Amnesty voerde tijdens de Schrijfmarathon van 2014 massaal actie voor Musaev. In een dankbrief liet hij weten: ‘Ik wil mijn diepste dankbaarheid overbrengen aan alle Amnesty-activisten en iedereen die mij en mijn familie in deze moeilijke tijd hebben gesteund.’

De collecte in maart heeft anderhalf miljoen euro opgebracht.

Het jubileum van Amnesty zal op 21 april 2018 worden gevierd in de Kromhouthal in Amsterdam. Meer informatie daarover volgt uiteraard nog.

Campagneleider Norbert Hendriks vertelde over de campagne die nu gevoerd wordt voor mensenrechtenverdedigers. Er lijkt steeds minder ruimte te zijn voor bijvoorbeeld journalisten, leraren, boeren, en alle anderen die opkomen voor mensenrechten zonder geweld, discriminatie en haat. De acties hebben drie speerpunten. Ten eerste zal worden gekeken wat de campagnevoerders nodig hebben om hun werk te kunnen blijven doen, bijvoorbeeld hulp bij het waarborgen van veiligheid voor plaatselijke kantoren of het aanbieden van cursussen. Daarnaast moet de druk op overheden worden opgevoerd en zijn er campagnes voor individuen. Norbert introduceerde vervolgens een mensenrechtenverdediger die haar indrukwekkende verhaal deelde met de zaal. In verband met haar veiligheid mochten er geen foto’s of verslag worden gemaakt.

De social media specialisten van Amnesty kwamen hierna uitleg geven over hun werk. Waarom is social media tegenwoordig zo belangrijk, wat zijn de doelen, wat kunnen groepen zelf doen?  Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken en bekend te maken met het werk van de lokale groepen, evenementen en acties. Er zijn social media pagina’s voor de regio FNU:  Facebook, Twitter & Instagram.

De bedoeling is om deze pagina te gebruiken voor informatie, filmpjes, acties, nieuws uit de groepen. Ook kunnen er interviewtjes met vrijwilligers op geplaatst worden. Groepen en individuele vrijwilligers kunnen helpen door informatie aan te leveren over evenementen, de pagina te liken, berichten te delen met vrienden. Ook is er een community, daar kun je met elkaar in gesprek gaan, vragen stellen, ervaringen delen en van elkaar leren.

Het team is altijd beschikbaar voor hulp op het gebeid van social media, ook als groepen bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het maken van een eigen pagina. Ze zijn te bereiken via: regiofnu@socialmedia.amnesty.nl.

Om het draagvlak voor mensenrechten te versterken organiseert Amnesty de ‘Mensenrechtendialoog’ over mensenrechten in Nederland. Amnesty spreekt zich steeds vaker uit over de situatie in Nederland, mensenrechten staan ook hier onder druk.  Dat roept bij de achterban soms vragen op en leidt tot discussies. Het is belangrijk het draagvlak hiervoor te verbreden. Amnesty kiest voor de dialoog in plaats van de discussie. Een dialoog is bedoeld om de ander te leren begrijpen, niet om de ander te overtuigen. De mensenrechtendialoog kan worden gevoerd in huiskamers, op scholen, in groepen. Deelnemers gaan onder leiding van een ervaren gespreksleider over drie thema’s de dialoog aan. De thema’s zijn: Veiligheid, vluchtelingen en discriminatie. Aan de hand van een toolkit met prikkelende vragen, stellingen en gesprekskaartjes kan het gesprek plaatsvinden. Materialen voor de mensenrechtendialoog, gespreksleiders en inspiratoren kun je aanvragen op de website: www.amnesty.nl/mensenrechtendialoog

Na de pauze gaan we zelf aan de slag met een korte versie van de mensenrechtendialoog in kleine groepjes. De deelnemers reageren positief. De gesprekken zijn interessant, al is het soms moeilijk om niet meteen je mening te geven, maar eerst vragen te stellen aan iemand anders. Dat begint al bij de betekenis van bepaalde woorden, eerst luisteren wat mensen bedoelen met bepaalde termen, en vervolgens samen tot een definitie komen. De stellingen en vragen van de gespreksleider nodigen dan uit om verder in te gaan op een onderwerp en op een andere manier met elkaar te praten.

Hiermee was de dag bijna afgelopen. Het was tijd voor de borrel met lekkere hapjes. Tijd ook om met elkaar na te praten en ervaringen uit te wisselen. Het einde van een geslaagde regiodag met inhoud, discussie en een goede sfeer. Dank aan alle sprekers en medewerkers.

Jeannette Bosman
Redacteur regio FNU