Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Amnesty Nederland

Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Wereldwijd heeft Amnesty 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland, opgericht in mei 1968, is met 255.000 leden één van de grootste nationale afdelingen van Amnesty.

Organogram Amnesty International

© Amnesty International

Ledenraad
Amnesty Nederland is een vereniging met als hoogste bestuursorgaan een Ledenraad.  
> Lees meer over de Ledenraad 

Landelijk Secretariaat
Op Amnesty’s Landelijk Secretariaat, in het 'Amnesty-huis', worden de besluiten van de Ledenraad uitgevoerd. De medewerkers van het Landelijk Secretariaat plannen en coördineren de activiteiten van Amnesty Nederland, zoals acties, voorlichting, lobby, mediawerk en fondsen- en ledenwerving. Ook onderhouden zij nauw contact met het Internationaal Secretariaat van Amnesty in Londen. Dit alles wordt gedaan door zo’n 130 betaalde medewerkers en ongeveer vijftig vrijwilligers. Sinds 15 maart 2006 is Eduard Nazarski directeur van Amnesty Nederland.
> Lees de blog van Eduard Nazarski
Lees meer informatie over de organisatie in het Jaarverslag
> Alles over het beleid van Amnesty Nederland op privacy

Bestuur
Voorzitter Ila Kasem & directeur Eduard Nazarski. © Karen VeldkampHet bestuur van Amnesty Nederland ziet toe op de uitvoering van de besluiten uit de Ledenraad. De bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna ze herkozen kunnen worden voor een tweede termijn.

Het bestuur bestaat sinds juni 2015 uit:

  • Ila Kasem, voorzitter (zie foto)
  • Joukje Janssen (penningmeester)
  • Heleen de Jonge van Ellemeet (secretaris)
  • Radboud van Delft
  • Jeanine Wubbels (jongerenlid)
  • Egbert Myjer
  • Cees Breederveld

Het bestuur is te bereiken via Liesbeth Tettero op het Landelijk Secretariaat: (020) 77 33 541. Voor overige zaken kun je contact opnemen met het Servicecenter (020) - 5352110.

Statuten Amnesty International
Statuten van Amnesty Nederland - versie 2016
Algemeen Reglement Amnesty Nederland - versie 19 november 2011
Statuten van het Internationaal Secretariaat

Actieve achterban
De Amnesty-acties worden veelal gevoerd door de actieve achterban: vrijwilligers door het hele land die zich in hun vrije tijd inzetten voor de mensenrechten. Zij zijn bijvoorbeeld actief in een lokale Amnesty-groep, een studentengroep of een taakgroep, als landenmedewerker, 'flexibele vrijwilliger' of als regionale vrijwilliger. Met behulp van de Wat-past-bij-mij-tool vind je alle verschillende mogelijkheden om je voor Amnesty in te zetten. Mensen die Amnesty steunen kunnen ook op individuele basis actief zijn door deel te nemen aan schrijfacties. 
> Bekijk Amnesty's acties online
> Meld je aan voor urgente acties 
> Lees alles over activiteiten van onze Amnesty-groepen in het land

Meer informatie over de internationale beweging van Amnesty International

CBF-keur

CBF-keurmerkAmnesty International Nederland voert het keurmerk van het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit betekent dat er streng gelet wordt op de bestedingen van Amnesty. Wilt u meer weten wat Amnesty doet met het geld dat zij ontvangt? Bekijk Amnesty's bestedingen in het Jaarverslag.