© Amnesty International

Interview Akram Achahboun

Voor jongeren, met jongeren

Amnesty is in 2022 een jongerenproject gestart, omdat wij een organisatie willen zijn waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Door jongeren bij alle stadia van ons mensenrechtenwerk te betrekken, investeren we in de duurzame groei van Amnesty Nederland. Jongeren krijgen de creatieve vrijheid bij het mede ontwikkelen van campagnes en acties en we geven hun een stem in onze besluitvorming. Als we jongeren in staat stellen mee te doen als meedenkende partners en leiders van verandering in hun eigen gemeenschappen, zijn we op de goede weg naar een wereld waarin mensenrechten worden genoten door iedereen. Practise what you preach. Daarom werken we in dit project intensief samen met twee jongerenambassadeurs. Een van hen is Akram Achahboun.

Jongerenambassadeur Akram Achahboun

Zeggen dat Akram Achahboun (20) zijn tijd maximaal weet te benutten is een understatement. Hij is eerstejaars hbo-student ICT, werkt bij Albert Heijn en is werkstudent bij NxtGen+, een startup die basis- en middelbare scholen versterkt met tech-competenties uit de praktijk. Daarnaast is hij ook nog eens jongerenambassadeur bij Amnesty, samen met Cloud Meijer. Akram werd door een kennis, die bij Amnesty werkt, gevraagd om zitting te nemen in een werkgroep die Amnesty’s jongerenstrategie zou gaan ontwikkelen. Vervolgens werd hij gevraagd als jongerenambassadeur

Luisteren naar jongeren

‘Dat leek me heel interessant,’ zegt Akram. ‘Ik heb een paar keer in mijn leven meegemaakt dat er niet naar mij geluisterd werd, omdat ik jongere was. Maar Amnesty wilde dit met jongeren doen.’ In mensenrechten raakte hij pas werkelijk geïnteresseerd door zijn werk voor Amnesty, al had hij er wel altijd al een gevoel bij. ‘Ik ben Marokkaan en moslim en hoor daar vaak negatieve dingen over. Mensenrechten gaan ook over mij.’

Jongerenpanel

De jongerenstrategie die onlangs is ontwikkeld, is erop gericht om jongeren meer te betrekken bij het werk van Amnesty. In een aantal maandelijkse bijeenkomsten met tien tot zestien mensen bediscussieerde Akram ideeën die daartoe zouden moeten leiden. Hij maakte zich ook hard voor de komst van een jongerenpanel, naar een voorbeeld van Unicef, dat meedenkt over campagnes. En met succes, want tot zijn vreugde is dat panel onderdeel van de jongerenstrategie geworden.

Meer – en meer divers

Eveneens onderdeel van die strategie is de aanstelling van twee jongerenambassadeurs. ‘We zijn de brug tussen de organisatie en alle jongeren tussen 16 en 26 jaar,’ zegt Akram. ‘Mijn doel als jongerenambassadeur is om zo veel mogelijk jongeren bij Amnesty te betrekken, niet alleen als vrijwilliger, maar ook als stagiair en in betaalde functies. En ik zou ook graag meer diversiteit qua opleidingsniveau zien. Bij Amnesty werken nu veelal universitair geschoolde mensen en weinig mbo’ers.’

Gevoed door zijn netwerk

Om te weten te komen hoe jongeren over bepaalde kwesties denken, spreekt Akram zijn netwerk aan. ‘Als we binnen Amnesty bezig zijn met een vraagstuk, leg ik dat voor aan bijvoorbeeld mijn collega’s bij Albert Heijn, mijn zus, mijn vrienden of mijn medestudenten. Zo ben ik via een vriend veel te weten gekomen over het jongerenpanel bij Unicef.’ Akram en Cloud constateerden ook dat er binnen de Amnesty-studentengroepen ‘niks voor mbo-studenten is, terwijl daar wel behoefte aan is.’

Activeren

De jongerenambassadeurs dienen Amnesty gevraagd en ongevraagd van advies. En dat is nodig, vindt Akram, want veel van de onderwerpen waar Amnesty campagne op voert, raken jongeren in het bijzonder. ‘Daarom moet je jongeren bij die campagnes betrekken. Denk bijvoorbeeld aan Let’s Talk About Yes. Seksueel geweld komt veel voor bij jongeren. Jongeren worden ook vaak gediscrimineerd, om verschillende redenen. Ik wil zoveel mogelijk jongeren en jongerenorganisaties activeren om op te komen voor mensenrechten, want samen met hen kunnen wij echt een positieve verandering tot stand brengen.’