Demonstratie voor de Poolse ambassade in Londen tegen verdere inperking van het recht op abortus in Polen.
© Amnesty International/Fotis Filippou

Polen: Raad van Europa veroordeelt verzuim om geweld tegen vrouwen te bestrijden

Polen: Raad van Europa veroordeelt verzuim om geweld tegen vrouwen te bestrijden

Een nieuw rapport van de Raad van Europa veroordeelt Polen omdat het verzuimt geweld tegen vrouwen en meisjes adequaat te voorkomen en te bestrijden.

‘Dit rapport bevestigt wat vrouwen en meisjes in Polen al lang weten: dat de zeer vrouwonvriendelijke houding van de regering hen dagelijks blootstelt aan het risico op geweld en dat de gevaren waarmee ze worden geconfronteerd groter worden’, zegt Monica Costa Riba van Amnesty International.

Geen afdoende bescherming

Het ontbreken van afdoende bescherming voor slachtoffers van geweld in combinatie met verouderde wetten, een cultuur waarin de schuld bij de vrouwen wordt gelegd en straffeloosheid, vormen tezamen een giftig mengsel. In plaats van deze urgente problemen aan te pakken, bijvoorbeeld met het aannemen van een definitie waarbij seks zonder instemming als verkrachting wordt gezien, dreigen Poolse wetgevers het land minder veilig te maken voor vrouwen en meisjes.

Verdrag van Istanbul

‘Sommige parlementariërs proberen het Verdrag van Istanbul te vervangen door een nieuwe ‘familierechten’-wet die gendergelijkheid en lhbti-rechten beperkt. Dit moet absoluut worden voorkomen’, zegt Costa Riba. ‘Het is tijd om slachtoffers van geweld te beschermen en te erkennen dat seks zonder toestemming verkrachting is. De regering moet zich aan deze aanbevelingen houden en doortastend optreden om het verdrag volledig uit te voeren.’

Achtergrond

De Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) houdt toezicht op de uitvoering van het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa. Dat is erop gericht om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. In een nieuw rapport dringt GREVIO er bij Polen op aan om alle seksuele misdrijven in het wetboek van strafrecht te herzien teneinde ‘het begrip instemming volledig op te nemen en passende sancties te waarborgen voor alle seksuele handelingen zonder de instemming van het slachtoffer’.

Het rapport benadrukt daarnaast de moeilijkheden waarmee vrouwen in Polen worden geconfronteerd als zij een zwangerschap willen beëindigen die het gevolg is van verkrachting, ondanks het feit dat verkrachting een wettelijke grond is voor abortus in Polen. Vrouwen worden geconfronteerd met meer obstakels, waaronder het verkrijgen van een verklaring van de openbare aanklager op het vermoeden dat de zwangerschap het gevolg is van een strafbaar feit. Ook ervaren zij moeilijkheden bij het verkrijgen van informatie en het doorverwijzen naar medische diensten die legale abortussen uitvoeren. Dergelijke procedures moeten worden ingevoerd en toegepast, ook wanneer artsen weigeren een abortus uit te voeren ‘op grond van hun geweten’.