India: Historisch besluit hooggerechtshof omtrent rechten van gevangenen in dodencel

In India werden deze week vijftien doodstrafvonnissen omgezet naar gevangenisstraffen. Het Indiase hooggerechtshof kwam deze week met een historisch besluit om de doodvonnissen om te zetten omdat de afhandeling van het gratieverzoek van de vijftien onnodig lang heeft geduurd, namelijk tussen de vijf en twaalf jaar.

Volgens het hooggerechtshof is het eindeloos uitstellen van zo’n beslissing een vorm van marteling. Ook verwierp de rechtbank een eerdere beslissing dat mensen die voor terrorisme-gerelateerde daden zijn veroordeeld niet in aanmerking komen voor een omzetting van hun doodvonnis als er sprake is van onnodige vertraging.

Ook stelde het hof dat executies van mensen met een psychische aandoening ongrondwettelijk zijn. Deze mensen zullen altijd in aanmerking komen voor een strafomzetting.

Het hooggerechtshof stelde bovendien voorschriften op voor de behandeling van gevangenen in de dodencel. Volgens deze richtlijnen moeten gevangenen in de dodencel:

  • juridische hulp krijgen;
  • op de hoogte worden gesteld van een afwijzing van hun gratieverzoek;
  • regelmatig mentale en fysieke keuringen krijgen;
  • in staat zijn hun familieleden te zien voor de executie;
  • niet binnen twee weken na de afwijzing van hun gratieverzoek geëxecuteerd worden.

Deze richtlijnen benadrukken de mensenrechten van alle personen en zal hopelijk een opstap zijn naar volledige afschaffing van de doodstraf in het land.