Canada: enorme dam bedreigt inheemse gemeenschap

Canada: enorme dam bedreigt inheemse gemeenschap

De bouw van een enorme dam in de Peace River Valley (British Columbia) dreigt het grondgebied van de inheemse bewoners op te slokken. Doordat het dal voor een groot deel onder water zal lopen, kunnen de bewoners er niet meer jagen, vissen en planten verzamelen en zal het land waar hun voorouders zijn begraven, verdwijnen.

De Canadese regering heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het proces dat tot goedkeuring van de bouwplannen voor de dam heeft geleid. Er is nooit nagegaan in hoeverre de aanleg van de dam strijdig is het de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de inheemse bevolking.

Leefgebied inheemse bewoners bedreigd

Het leefgebied van de bewoners van Peace River Valley was al sterk gekrompen als gevolg van gas- en olieboringen en andere industriële ontwikkelingen. Die brachten duizenden tijdelijke arbeiders naar het dal. Hun hoge lonen staan in schril contrast met de inkomsten van de inheemse bewoners. Bovendien heeft hun komst tot huisvestigingsproblemen geleid, een tekort aan artsen en problemen met drugs en alcohol.

Gebroken belofte

Meer dan honderd jaar geleden tekende de betovergrootvader van activist Helen Knott een overeenkomst met de Canadese regering, Treaty 8. Daarin werd afgesproken dat de autoriteiten de leefwijze van de inheemse bevolking zou beschermen. Die belofte wordt gebroken nu de regering toestemming heeft gegeven voor de aanleg van een stuwdam in de Peace River. Helen Knott: ‘Dit is mijn thuis. Dit is waar ik mijn kinderen en kleinkinderen wil grootbrengen. Dit is waar mijn volk vandaan komt. Wat zal er straks van over zijn?’

Chief Roland Wilson van West Moberly First Nations: ‘We hebben het opwekken van energie nooit afgewezen. We hebben wel gezegd dat de vallei beschermd moet worden. Het is het laatste stukje grond dat nog tamelijk ongerept is.’

De federale en provinciale overheden hebben lange tijd overeenkomsten zoals Treaty 8 genegeerd. Canadese inheemse bevolkingsgroepen hebben gevraagd om na te gaan in hoeverre de plannen geweld doen aan de verplichtingen van de regering volgens Treaty 8 en andere rechten van de inheemse bevolking die in de grondwet zijn vastgelegd. De federale en provinciale regeringen weigerden dit te onderzoeken.

Het grondgebied van de inheemse bewoners kan nog gered worden. Chief Lynette Tsakoza: ‘Het is nog niet te laat om een andere koers in te slaan. De schade die is aangebracht aan de Peace River kan nog worden hersteld. Stoppen met de aanleg van de dam is een perfecte gelegenheid voor de regering om alle Canadezen te laten zien dat zij verzoening serieus neemt.’

Lees de briefing The point of no return: The human rights of indigenous peoples in Canada threatened by the Site C dam.