Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Police and Human Rights Programme

© Alexander Demianchuk / Reuters

English

The Police and Human Rights Programme aims to enhance knowledge and understanding of policing within Amnesty International and the wider human rights community in order to become more effective when addressing the police or working on police related issues.
> Go to the English pages
> Read about our activities and publications as well as international developments and publications

Nederlands               

Het Politie- en Mensenrechtenprogramma heeft tot doel om kennis en begrip over politiewerk te vergroten binnen Amnesty International en de bredere mensenrechtengemeenschap, zodat actvisten en beleidsmedewerkers effectiever op politiegerelateerde onderwerpen kunnen werken.
> Meer weten? Lees alles over ons programma
> Lees over onze activiteiten en publicaties en internationale ontwikkelingen en publicaties (Engelstalig)