Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Nationale Postcode Loterij

Amnesty bedankt de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers


© Roy Beusker FotografieDe Nationale Postcode Loterij is de grootste goede doelen loterij van Nederland. Van elk lot van 
€ 12,75 gaat vijftig procent naar maar liefst 100 goede doelen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, sociale cohesie, natuur en milieu. Ook Amnesty International ontvangt elk jaar een bijdrage.

Steun van de Postcode Loterij

Op 26 januari 2016 maakte de Nationale Postcode Loterij tijdens het Goed Geld Gala, de jaarlijkse bijeenkomst met alle begunstigden van de loterij, bekend dat over het jaar 2015 maar liefst 328 miljoen naar meer dan 100 goede doelen gaat. Amnesty International ontvangt hiervan 3,6 miljoen euro.

© Roy Beusker FotografieDaarnaast heeft Amnesty ook nog een extra gift ter waarde van 1,785 miljoen euro ontvangen. Dit bedrag komt ten goede aan het project ‘Bescherm de Burgers’ (‘Protect Civilians’). Daarbij wordt een nieuwe internationale Crisis Response Unit opgezet om burgers in conflictgebieden te beschermen. 

Meer weten of meespelen? Surf naar de Nationale Postcode Loterij. Bekijk alle goede doelen die door de Postcode Loterij worden ondersteund waaronder Amnesty Nederland. Volg de Postcode Loterij ook op Facebook en Twitter.

© Roy Beusker Fotografie

Goed Geld Gala 2016. Foto: Roy Beusker

Wat is het maatschappelijk belang van een Goede Doelen Loterijen?

Extra project 2010: 1.769.282 euro

De Nationale Postcode Loterij heeft in 2014 1.769.282 euro geschonken aan het project 'Hier wonen de mensenrechten', waarmee Amnesty de situatie in vijf Afrikaanse sloppenwijken wil verbeteren en gedwongen huisuitzettingen met de helft wil terugdringen. Met bijvoorbeeld slum cinema’s en radioprogramma’s wil Amnesty sloppenwijkbewoners van elkaars ervaringen laten leren. Daarnaast gaat Amnesty politieagenten trainen in geweldloos optreden. Ook zal Amnesty een groot mediaoffensief starten waarin foto’s gebruikt worden van sloppenwijk-bewoners die met prominente Afrikanen geportretteerd worden.

De Afrikaanse Mensenrechtencommissie neemt in het komende half jaar richtlijnen aan voor de invoering van sociaal-economische rechten die kunnen helpen bij het terugdringen van gedwongen huisuitzettingen. Deze richtlijnen bieden Amnesty een instrument om juist nu bij landen op nationale wetgeving aan te dringen.

Extra project 2009: 813.400 euro

De Postcode Loterij heeft in 2009 maar liefst 813.400 euro geschonken aan het filmprogramma A Matter of ACT. Dit programma is een nieuw onderdeel van het internationale film- en debatfestival van Amnesty International. Met de vertoning van documentaires over mensenrechtenactivisten brengt het festival een ode aan mensen en organisaties die zich vreedzaam inzetten voor het bevorderen van de naleving van de mensenrechten. Tijdens het Movies that Matter Festival in 2009 werden vijf activisten geportretteerd, onder wie Nobelprijswinnares Wangari Maathai, Etweda Cooper en Hollman Morris.