Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Loop warm voor Amnesty International

Zondag a.s. starten 80 lopers voor Amnesty International. We wensen iedereen een goede loop toe!

Sponsor Amnesty International

Voor deelname is een minimaal sponsorbedrag van € 100,- verplicht. Daarnaast willen we iedere loper stimuleren om € 100.- boven het minimale sponsorbedrag op te halen. Uiteraard mag je dit zelf doneren of kun je je laten sponsoren door familie, vrienden, kennissen en collega’s.

Waaraan besteedt Amnesty haar geld?

Amnesty gebruikt haar inkomsten onder andere voor internationaal onderzoek naar schendingen van mensenrechten, voor verspreiding van de onderzoeksresultaten en voor lobby bij regeringen. Daarnaast voeren we gericht actie om ernstige mensenrechtenschendingen te stoppen. Om dit te blijven doen is Amnesty afhankelijk van haar leden en sympathisanten.

Aanmelden = niet meer mogelijk

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Nettie Tetelepta: n [dot] tetelepta [at] amnesty [dot] nl of 020 -5352114