Brechtje Keulen (1987) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2011 werkt ze als journalist aan verhalen over dakloosheid, armoede en mensen zonder verblijfspapieren. Zo volgde ze de groep ongedocumenteerden van We Are Here en onderzocht ze de totstandkoming van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen. Haar verhalen verschijnen ook in De Groene Amsterdammer en bij De Correspondent. Daarnaast is ze (hoofd)redacteur van Z!, de Amsterdamse straatkrant. www.brechtjekeulen.nl

Brechtje Keulen