Geen keus

© Mary Ellen Mark/The Mary Ellen Mark Foundation
Wie de middelen heeft, heeft vaak nog wel een keuze. Dat zei de Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg, die tot haar dood lid was van het Hooggerechtshof. Maar vrouwen die géén middelen hebben, die hebben misschien helemaal geen keus meer.

Eind juni maakte het Amerikaanse Hooggerechtshof een einde aan het federale recht op abortus. Dat zal mensen in de kwetsbaarste posities het hardst raken. Wie geen geld heeft om naar een andere staat te reizen, wie geen vrij kan vragen van haar werk, wie in een gewelddadige relatie zit of in een andere context van sterke sociale controle, kan er in veel staten binnenkort bijna niet meer voor kiezen om een zwangerschap af te breken.

Dat heeft ingrijpende gevolgen, bijvoorbeeld als het om financiën gaat. Ongeveer de helft van de Amerikanen die een abortus ondergaan, leeft al onder de federale armoedegrens. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die wel abortus hadden gewild maar dat niet hebben gekregen, nog minstens vier jaar in een slechtere financiële positie zitten dan vrouwen die de behandeling wél konden ondergaan.

Mary Ellen Mark maakte de foto hiernaast in 1970, in New York. Na de uitspraak van het Hooggerechtshof plaatste de Mary Ellen Mark Foundation de foto op Twitter, met het simpele bijschrift: Still fighting.

Meer over dit onderwerp