Haroen Reniers was eind 2023 stagiair bij de redactie van Wordt Vervolgd. Hij studeert Philosophy, Politics and Economics aan de Universiteit Utrecht.

haroen reniers stagiair wordt vervolgd

Haroen Reniers