Mounir Samuel (1989) werkt op de scheidslijnen van media, kunst en cultuur als onder meer politicoloog, journalist, schrijver en theatermaker. Door de jaren heen publiceerde hij honderden artikelen, columns en reportages in verschillende landelijke kranten en maandbladen, o.a. in De Groene Amsterdammer. In zijn werk richt hij zich op maatschappelijke veranderingen en sociale revoluties, met speciale aandacht voor minderheidskwesties. www.mounirsamuel.nl 

Lees hieronder de columns van Mounir Samuel:

Mounir Samuel
© Jitske Schols

Mounir Samuel