Dagmar Oudshoorn
© Jitske Schols

Soep koken is ook mensenrechtenwerk

Klein mensenrechtenwerk is net zo belangrijk als groot mensenrechtenwerk, stelt Dagmar Oudshoorn.

Hij schepte wel zes keer op. Een aantal van de overige gasten vuurden boze blikken en woorden af op de gulzige jongen. Maar kun je nog rekening houden met een ander als je maag leeg is? Met een stuk of zeven collega’s kookte ik op een decemberavond linzensoep in een inloophuis van de Regenbooggroep in Amsterdam. Dit is een plek waar dak- en thuisloze mensen een maaltijd kunnen krijgen. Voor de meest kwetsbaren staan er bedden. 

De Regenbooggroep krijgt alleen subsidie voor de panden en is voor voedsel afhankelijk van giften. Misschien is dit de enige warme maaltijd die de bezoekers eten deze week. Want hoewel het CBS in september berichtte dat het aantal dak- en thuislozen in Nederland daalt, zitten de negen inloophuizen in Amsterdam structureel vol. In de eerste zes maanden van 2023 klopten 1.340 dakloze EU-burgers aan.  

Kun je nog rekening houden met een ander als je maag leeg is?  

Deze mensen genieten niet meer van hun recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en hun gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging zoals omschreven in artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

Met zoveel gewapende conflicten en dictatoriale regimes op de wereld is het voor een organisatie als Amnesty lastig om prioriteiten te stellen. We krijgen dan ook vaak genoeg kritiek op onze keuzes. Waarom houden we ons bezig met etnisch profileren of het demonstratierecht in Nederland als aan de andere kant van de wereld mensen de doodstraf krijgen? Maar we mogen de problemen in Nederland niet negeren, want ook in Nederland staan mensenrechten onder druk.  

Meer columns van Dagmar Oudshoorn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

De gasten van vanavond eten hun kommen leeg. Aan hun gezichten zie je, dat het leven zonder vaste verblijfsplaats zijn sporen nalaat. Als ik later in mijn auto stap zie ik de jongen die wel zes keer opschepte de donkere, natte avond in lopen.  

Soep koken voor daklozen is misschien niet het klassieke mensenrechtenwerk. Het lijkt iets kleins. We proberen dagelijks wetten te veranderen, gewetensgevangenen vrij te krijgen en daders berecht te krijgen. Dat blijven we doen. Maar kleine solidariteitsacties zijn net zo belangrijk. Want we zijn allemaal evenveel mens en elke mensenrechtenschending is er een te veel. 

Lees ook