Fotoreportage: de soldaat die spijt kreeg

De vader van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Jansen van Staden was de goedheid zelve; hij was jarenlang ontwikkelingswerker. Pas na zijn dood leerde de zoon een totaal andere kant van hem kennen. Van Staden reconstrueert dat andere verhaal, over geweld, apartheid en trauma’s. 

‘Pa in zijn Voortrekkers-uniform.’ Witrivier (Zuid-Afrika), circa 1973.
© Jansen van Staden

‘Hoeveel kaffers* het jy geskiet?’

‘Hoeveel kaffers heb je doodgeschoten?’ Dat was de eerste vraag die de opa van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Jansen van Staden stelde toen zijn zoon terugkwam van zijn diensttijd aan het front. De vader van Jansen had in de Zuid-Afrikaanse Grensoorlog gevochten, een bloedige strijd in de jaren zeventig en tachtig op de grens tussen het huidige Namibië, destijds door Zuid-Afrika bezet, en Angola. Hij had er vooral strijd geleverd met de SWAPO, het Namibische bevrijdingsleger, en gruwelijke dingen meegemaakt.

Jansen van Staden - Pa en ik
© Jansen van Staden
‘Pa en ik, door Ma, 1989’
©Jansen van Staden, Microlight. The story of the assegai and the Voortrekker dress, 2018
© Jansen van Staden
‘De assegaai (Afrikaanse speer) en het uniform van de Voortrekkers (koloniserende boeren), zijn van generatie op generatie doorgegeven in mijn familie. Toen mijn overgrootvader 9 was, laadde die het geweer van zijn vader tijdens aanvallen op hun huis door de Matebele, die tegenwoordig bekendstaan als het Noord-Ndebele-volk. Tijdens een van die conflicten werd de assegaai buitgemaakt. Het Voortrekkerskledingstuk is gedragen door onze overgrootmoeder.’
‘Pa in zijn Voortrekkers-uniform.’ Witrivier (Zuid-Afrika), circa 1973.
© Jansen van Staden
‘Pa in zijn Voortrekkers-uniform.’ Witrivier (Zuid-Afrika), circa 1973.

Op het moment dat hij daar voor de deur van zijn ouderlijk huis stond en die vraag hoorde, besloot hij met zijn familie te breken. Hij vertrok onmiddellijk en kwam niet meer terug. Jansen van Staden wist hier allemaal maar weinig van toen zijn vader in 2011 overleed bij een crash met een lichtgewicht vliegtuigje. Die man was de goedheid zelve geweest, jarenlang had hij overal in Afrika het management getraind van grote duurzaamheidsprojecten. Maar toen Van Staden bij het opruimen van zijn vaders spullen een brief tegenkwam aan diens psychotherapeut, wachtte hem een schok: ‘…ze stelde dat ik in het leger was gegaan en deed wat ik heb gedaan omdat ik mensen wilde doden. Dat is méér dan waar.’

‘Pa, derde van rechts, met zijn R1-geweer, 1978.’
© Jansen van Staden
‘Pa, derde van rechts, met zijn R1-geweer, 1978.’

Van Staden besloot in het verleden van zijn getroebleerde vader te duiken. Hoezeer werd zijn vader, een nazaat van de Boeren die ook al veel slag leverden met de inheemse bevolking, gedreven door het racistische gedachtegoed van het apartheidsregime uit die tijd? Hoezeer heeft dat doorgewerkt in zijn familie? In zijn zoon?

De voordeur, Witrivier, 2018 ‘Op deze veranda, bij deze voor - deur verbrak Pa de banden met Uopa en met alles wat hij van hem had geleerd. Het was het begin van een levenslange reis van bevragen, afleren en herontdekken.’
© Jansen van Staden
De voordeur, Witrivier, 2018: ‘Op deze veranda, bij deze voordeur verbrak Pa de banden met Uopa en met alles wat hij van hem had geleerd. Het was het begin van een levenslange reis van bevragen, afleren en herontdekken.’
©Jansen van Staden, Microlight. Pa, 17, in his browns, combing his hair before departing for service, White River, 1978
© Jansen van Staden
‘Pa, 17, die zijn haren kamt voor hij van huis vertrekt voor zijn dienstplicht.’ Witrivier, 1978.
©Jansen van Staden, Microlight. The story of Pa’s chickens, the neighbour’s dog and Oupa’s gun,
Het verhaal van Pa’s kippen, de hond van de buurman en Uopa’s geweer: ‘Pa fokte kippen in zijn tienerjaren. Hij was erg trots op ze. Toen ze waren doodgebeten door de hond van de buren, pakte hij het geweer van Uopa Peet, verschool zich en wachtte geduldig tot de hond verscheen. Oog om oog. Het geweer bevindt zich nu in de wapenkast van Oom Stef, nadat Pa het erfstuk had geweigerd.’

Het resultaat is het prachtige Microlight, een fotografisch project dat binnenkort een boek zal worden. Met behulp van archiefmateriaal en geënsceneerde beelden zet Van Staden een scherp licht op anekdotes uit het leven van zijn vader, om zo een gefragmenteerd en indringend portret te schetsen van een leven vol tegenstrijdigheden en contrasten: de liefhebbende vader en de sympathieke ontwikkelingswerker versus de jonge soldaat; een huiskamer met een mitrailleur, als metafoor voor het verleden dat die vader altijd met zich meedroeg (het is precies het soort wapen dat zijn vader gebruikte); de trainingsschietschijven uit die tijd versus de technieken om je oren te beschermen tegen explosielawaai; de door Van Stadens voorouders buitgemaakte Afrikaanse speer naast het antieke uniform van de Voortrekkers, een groep koloniserende Boeren waartoe de Van Stadens behoorden; een granaat van het type dat ontplofte tijdens een foltering door de Zuid-Afrikaanse soldaten naast het plaatje dat de vader eindeloos draaide toen hij nadien met shellshock thuis zat.

©Jansen van Staden, Microlight. The story of Pa, the PKM and Corné’s lounge, Centurion, 2018
© Jansen van Staden
Het verhaal van Pa en de PKM: ‘De PKM, een machinegeweer van Russische makelij, was Pa’s favoriete geweer. Een incident met een PKM achtervolgde hem zijn hele leven. Pa en zijn team waren in een dorp op zoek naar guerrillastrijders van de Zuidwest-Afrikaanse Volksorganisatie. Geweer vuur barstte los. Een vrouw rende haar huis uit met een dodelijk gewond kind in haar armen. Pa wist dat het zijn kogels waren die het kind hadden gedood. Pa vertelde me later dat hij het soms ondraaglijk vond om ons als peuters in zijn armen te houden.’ Centurion (Zuid-Afrika), 2018.
©Jansen van Staden, Microlight. Old South African Defence Force practice targets, Centurion, 2018
Oude doelen voor schietoefeningen. Centurion, 2018.
©Jansen van Staden, Microlight. Doppies, 2018
Zuid-Afrikaanse soldaten gebruikten ‘doppies’ om hun oren te beschermen tegen de doofmakende geluiden van explosies en geweerschoten. De doppies waren gemaakt van lege kogelhulzen en een stukje stof. Tentoonstelling in het Zuid-Afrikaanse Armour Museum in Bloemfontein, 2018.

En dan is er nog Van Stadens fotocamera, waarin hij onderdelen verwerkte van zijn vaders camera die na de crash werd aangetroffen. De betekenis daarvan mag je zelf invullen.

Microlight stelt via deze microgeschiedenis actuele, sober stemmende vragen over de toekomst van heel Zuid-Afrika. Zal dat ooit in het reine komen met het verleden?

*Het woord ‘kaffer’ werd vroeger in Zuid-Afrika gebruikt als neerbuigende term voor zwarte Afrikanen. Tegenwoordig wordt het beschouwd als discriminerend scheldwoord en gebruikt men K-woord om het te omschrijven, vergelijkbaar met het N-woord.

©Jansen van Staden, Microlight. The story of the Rhinestone Cowboy and the hand grenade, 2018
© Jansen van Staden
Het verhaal van Rhinestone Cowboy en de handgranaat: ‘Tijdens de militaire diensttijd van Pa was zijn eenheid betrokken bij het martelen van gevangenen om informatie te verkrijgen. Tijdens een van de ondervragingen ontplofte een handgranaat. Pa zou toen “bossies” (gek) geworden zijn en werd naar huis gestuurd. Daar bleef hij op zijn kamer en luisterde naar de hit Rhinestone Cowboy van de Amerikaanse countryzanger Glen Campbell.’ 2018.
©Jansen van Staden, Microlight. The M26 hand grenade
© Jansen van Staden
‘De M26-handgranaat werd gebruikt tijdens de Zuid-Afrikaanse Grensoorlog. Waarschijnlijk was het precies zo’n soort handgranaat die tijdens Pa’s verhoor explodeerde.’
©Jansen van Staden, Microlight. Pa in a village meeting, Hoima, Uganda, 2010
© Tjaart van Staden
‘Pa tijdens een dorps vergadering.’ Hoima, Uganda, 2010.
©Jansen van Staden, Microlight. The story of Pa’s camera, the crash, and the surviving sensor
© Jansen van Staden
Na de crash van zijn vader gebruikt Van Staden onderdelen uit zijn vaders camera om zijn eigen camera te repareren. Daarna fotografeert hij wat er overgebleven is van zijn vaders toestel.
©Jansen van Staden, Microlight. The reconstructed microlight, as it still stands in the shed, about a kilometre from the crash site, Ukunda, Kenya, 2017
© Jansen van Staden
Het vliegtuigje waarmee Van Stadens vader crashte is gereconstrueerd. Ukunda, Kenia, ongeveer een kilometer van de crash. 2017.

Meer over dit onderwerp