Redactioneel

Wie als vluchteling in Nederland wil studeren, ‘dient eerst zijn ingewikkelde, trieste en persoonlijke verhaal prijs te geven’. Het UAF wil namelijk inzage in het zogeheten ‘nader gehoor’, het gesprek met de IND waarin een asielzoeker vertelt waarom hij of zij gevlucht is.

Deze bewering in de column van Linda Bilal Column: 'We moesten namen delen van mensen die gevangen zijn of die gezocht worden' smeekt om een verklaring. Aan de telefoon vertelt ze enkele studenten te kennen die dit overkwam, en ze geeft het nummer van Anwar (niet zijn echte naam). Deze student aan de TU Delft ontvluchtte Syrië en kon met steun van het UAF zijn studie in Nederland oppakken. Hij vond het merkwaardig dat hij bij zijn aanvraag onder meer het nader gehoor van de IND moest meesturen.

Niet eens zozeer omdat hij er zelf moeite mee had, zegt Anwar nu: ‘Mijn verhaal is simpel: het was oorlog, we werden gebombardeerd. Maar ik heb vrienden die in het verzet zaten. Die nog steeds bang zijn dat Assad achter ze aan zit en die hun echte naam niet durven te gebruiken. Waarom moeten andere instanties dan de IND hun gedetailleerde vluchtverhaal krijgen? En wat is hun privacybeleid?’

Het UAF, voluit: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, is volledig afhankelijk van donaties. ‘We zijn het aan onze donateurs verplicht dat we wel de juiste vluchtelingen selecteren’, licht directeur Mardjan Seighali toe. ‘We willen geen oorlogsmisdadigers helpen.’

Tegelijk willen ze dat deze jongeren zo snel mogelijk verder kunnen, wat soms inhoudt dat ze nog in een lopende asielprocedure zitten. Om toch zekerheid te verkrijgen over het vluchtverhaal, vraagt het UAF daarom inzage in het nader gehoor.

En de vraag van Anwar over hun privacybeleid? Seighali: ‘We zijn hard bezig en hopen binnenkort alles volgens de nieuwe privacywet AVG op orde te krijgen.’ U hoort hier nog meer van.

Dit is het hoofdredactioneel van Wordt Vervolgd, oktober 2019.