Linda Polman
© Patricia Hofmeester

Shitholes

Trump zou in het openbaar moeten kwijlen‚ masturberen‚ of met een drol op zijn hoofd rondlopen‚ dan wisten we tenminste eindelijk zeker dat hij niet goed is. Nu steken we al onze energie en zendtijd in die ene‚ internationale hamvraag: is hij echt gek‚ of niet‚ of een beetje?

In januari woonde Trump een vergadering bij over een nieuwe Amerikaanse immigratiewet. Hij noemde die wet-in-wording een ‘bill of love’ – uiteraard‚ gek die hij is. In die nieuwe wet gaat het erom dat de Verenigde Staten 85 duizend visa per jaar verstrekken aan buitenlands hightech-volk dat door Amerikaanse bedrijven wordt ingehuurd. (Trump denkt dat dat 85 duizend Noren zijn‚ maar het gros komt uit India.) Tegelijkertijd verloot de Amerikaanse regering elk jaar 50 duizend visa aan mensen waar in het bedrijfsleven minder vraag naar is‚ uit landen in Afrika en uit Haïti bijvoorbeeld. Dat programma heet Diversity Immigrant Visa Program‚ en om mee te loten hoef je geen diploma’s te hebben.

En toen gooide Trump een granaat in de vergadering: ‘Why are we having all these people from shithole countries come here?’ wilde hij weten.

Internationale chaos en ruzie waren het gevolg‚ zoals meestal als Trump zijn mond opent. Hij had ‘shitholes’ gezegd! Zie je wel! Hij is gek! Én een racist.

Mouwen werden opgestroopt. Eerst was er een woordvoerder van het Witte Huis‚ Raj Shah‚ die bevestigde dat Trump het als zijn taak zag om Amerika tegen hordes uit shitholes te verdedigen. ‘Bepaalde politici in Washington kiezen ervoor te strijden voor andere landen‚ maar president Trump zal altijd knokken voor Amerika’‚ verklaarde hij.

Daags daarna was er Trump zelf‚ die om de chaos te vergroten ontkende dat hij ‘shithole’ had gezegd; harde woorden waren gesproken‚ maar niet díe woorden. Waarop een senator die erbij was geweest in de Oval Office de media bijeenriep en verklaarde dat Trump het wél had gezegd en niet één keer‚ maar ‘herhaaldelijk’.

Waarop andere senatoren die er ook bij waren geweest zwoeren dat Trump niet ‘shithole’‚ maar ‘shithouse’ had gezegd. En slechts één keer. Waarop wéér andere senatoren verklaarden dat het Trump niet te doen was geweest om shithouses‚ maar om het opleidingsniveau van immigranten. Een afgestudeerde IT’er uit een shithouse zou in Trumps Amerika net zo welkom zijn als een afgestudeerde IT’er uit Noorwegen.

 

We hebben die mensen in Haïti zelf niet gevraagd of Trump gelijk had

In heel Shithole Gate ging het niet over de vraag of delen van Afrika en Haïti inderdaad niet gewoon shitholes zíjn‚ waar massa’s mensen met een lege maag onder een stukje karton naast een open riool proberen te overleven. We hebben die mensen zelf niet gevraagd of Trump gelijk had.

De vraag waar we zelf liever zouden wonen‚ in Haïti of in Noorwegen‚ hebben we in het shithole-pandemonium ook niet gesteld. Zeg je ‘Haïti’‚ dan weet iedereen dat je liegt‚ want niemand woont liever in Haïti. Maar eerlijk zijn en ‘Noorwegen’ zeggen‚ kan ook niet‚ want in Trumps lijn van redeneren ben je dan een racist en dat wil je niet.

En moet dat Diversity Immigrant Visa Program eigenlijk wel bestaan? Waarom zou Amerika moeten reflecteren dat de wereld uit vele verschillende volken bestaat? En dat ten koste van immigratieplaatsen voor mensen uit landen die al goed vertegenwoordigd zijn in Amerika‚ zoals Mexico?

Al deze vragen zijn ingewikkeld. Het is makkelijker om over Trump te blijven rollebollen. Is hij gek‚ of niet‚ of een beetje?

Trump is intussen flink op weg om van Amerika ook een shithole te maken‚ geregeerd door een corrupte kleptocratische kliek‚ die geld sluist naar een handvol stinkend rijke families en de rest verpauperd en onverzekerd in de kou laat staan. Achter waanzin zit altijd een reden‚ ook achter die van Trump.