Dagmar Oudshoorn
© Jitske Schols

Racisme bij Amnesty

Onlangs kwamen klachten naar buiten van (voormalige) collega’s uit het Verenigd Koninkrijk en Canada die te maken hebben gehad met racisme en discriminatie binnen Amnesty. In november 2020 bleek uit een intern onderzoek ook al dat er sprake was van racisme en ongelijke behandeling op Amnesty’s hoofdkantoor in Londen.

Het raakt mij diep te horen dat dit soort zaken binnen onze organisatie voorkomen. Ik werk juist bij Amnesty omdat ik wil strijden voor gelijkheid. En het zal u niet verbazen dat ik als persoon van kleur zelf ook discriminatie heb ondervonden, waardoor dit onderwerp mij extra aan het hart gaat. Juist Amnesty hoort een veilige omgeving te zijn voor iedereen die zich wil inzetten voor mensenrechten, ongeacht achtergrond of afkomst. Bovendien is het alleen maar goed voor onze organisatie als er uiteenlopende mensen werken die elk vanuit hun eigen unieke situatie een bijdrage leveren aan ons mensenrechtenwerk.

Amnesty hoort een veilige omgeving te zijn voor iedereen

Hoewel de klachten geen directe betrokkenheid hebben op Amnesty Nederland neem ik dit zeer hoog op. Zelf ontving ik tot nu toe geen signalen dat collega’s bij Amnesty Nederland de afgelopen jaren racisme of discriminatie ondervonden. Desondanks kan ik natuurlijk niet uitsluiten dat dit ook bij ons speelt. Het vereist elke dag inspanning-en om een inclusieve organisatie te zijn, waar mensen van uiteenlopende achtergronden, overtuigingen en opleidings-niveaus zich thuis voelen.

Amnesty Nederland is sinds 2017 actief aan de slag met het versterken van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Er werden nieuwe medewerkers met diverse achtergronden aangetrokken en er is gewerkt aan onder meer het verbeteren van de interne cultuur en de bestuursstructuur. Binnenkort krijgen mijn managers en ik scholing in inclusief leiderschap. Wij moeten het goede voorbeeld geven. Het moet bij ons niet uitmaken wie iets zegt en welke achtergrond die persoon heeft. Ieders inbreng is waardevol. Want Amnesty vormen we samen.