Eduard Nazarski
© Jitske Schols

Eduard Nazarski: ‘Soms past burgerlijke ongehoorzaamheid’

Eduard Nazarski: ‘Soms past burgerlijke ongehoorzaamheid’

Als in Nederland meningen steeds meer polariseren, kan Amnesty daar iets aan doen? Vaker dan vroeger lijken de mensenrechten een boodschap aan dovemansoren. Begin over vluchtelingen of islam of discriminatie en nogal wat mensen haken meteen af. Tegelijkertijd zien we hoeveel mensen de mensenrechten juist zeer ter harte nemen. Kan Amnesty hen bijeenbrengen?

We startten de Mensenrechtendialoog, gesprekken in het land, en de Meetups, regionale bijeenkomsten met andere organisaties. Inmiddels kunnen we van een succes spreken. Dit jaar organiseerden we tientallen dialogen. Ook bij evenementen waaraan soms meer dan duizend jongeren deelnamen. Inmiddels zijn veertig gespreksleiders getraind om nagesprekken te houden, onder meer bij toneelvoorstellingen. Onderwerpen zoals de Europese verkiezingen, etnisch profileren, en Zwarte Piet-demonstraties kwamen op de agenda. In Amsterdamse wijkcentra hielden we bijeenkomsten met laaggeletterden. Daarmee willen we het maatschappelijk gesprek gaande houden, maar ook zelf leren. Hoe brengen we ons verhaal over mensenrechten?

Langlopende aandacht

Ooit begon Amnesty als een campagne voor gewetensgevangenen. Het woord mensenrechten viel toen nog nauwelijks. Gaandeweg gingen we op steeds meer onderwerpen actievoeren: marteling, doodstraf, verdwijningen, vluchtelingen, lhbti, voedsel, huisvesting, verantwoord ondernemen. Daarbij staat internationaal recht voorop, maar soms past burgerlijke ongehoorzaamheid. Zijn zaken vaak urgent, maar vereisen ze ook langlopende aandacht. Is documentatie onze kracht, maar bereiken we een groot publiek juist met emoties. Zoeken we brede samenwerking, maar met behoud van onze kern. De kern is dat mensen recht wordt gedaan. Daarin zit alles besloten: rechtvaardigheid, erkenning, gelijkheid, waardigheid. En ook het recht om opstandig en tegendraads te zijn. Het is die essentie die onze dialoog-initiatieven zuurstof geeft. Je kunt heel verschillend denken over geloof en staat en samenleving. Maar dat jou recht wordt gedaan: dat wil iedereen.

Wordt Vervolgd, november 2019

Elke maand verhalen lezen over mensenrechten?

Word Amnesty-lid voor 2,50 per maand en ontvang Wordt Vervolgd

Neem een abonnement of bestel een gratis proefnummer