Eduard Nazarski
© Jitske Schols

Eduard Nazarski: Hoe dik onze rapporten ook zijn, ons wordt makkelijk verweten dat we op emotie spelen

Recht is recht en onrecht is krom. Maar zo rechtlijnig is het ijveren voor mensenrechten lang niet altijd. Wij staan vaak voor keuzes, soms dilemma’s.

Amnesty beschikt vaak over veel meer informatie dan we kunnen publiceren. Hoeveel details of herleidbare gegevens over bijvoorbeeld Oeigoeren uit China of Saudische activisten kunnen we naar buiten brengen zonder dat we hen of familieleden in gevaar brengen? En hoe schatten wij kansen in van stille diplomatie versus publieke actie? Wanneer denken we dat stille diplomatie kan verworden tot stilzwijgende medeplichtigheid en publiek actievoeren tot dom roeptoeteren?

En dan is er het dilemma van rechten die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Vrijheid van meningsuiting en bescherming tegen discriminatie kunnen bijvoorbeeld ‘botsende grondrechten’ zijn. Er is een grondrecht om je uit te spreken, maar waar begint haatzaaien?

Hoe dik onze rapporten ook zijn, het verwijt wordt makkelijk gemaakt dat we op emotie spelen

De dilemma’s in het mensenrechtenwerk nemen toe. Vooral omdat er nu meer zaken dan vroeger onder de mensenrechten worden geschaard, zoals het recht op sociale voorzieningen.

Dat brengt me op een laatste dilemma. Amnesty moet het hebben van betrouwbaarheid, maar met feiten alleen breng je mensen niet in beweging. Dus maken we spotjes, filmpjes, advertenties waarmee we het publiek willen raken en mensen mee willen laten doen met acties. We deden dat bijvoorbeeld naar aanleiding van het boerkaverbod. En dat leidt dan soms tot het verwijt dat we ‘op emotie spelen’, ook al staan daar nóg zulke dikke rapporten achter.

Amnesty staat voor keuzes in het steeds grotere veld van mensenrechten. Het spreekt vanzelf dat wij steeds proberen zaken goed af te wegen en proberen de juiste keuzes te maken. En het spreekt ook vanzelf dat u daar anders over kunt denken. Levendige uitwisseling, dialoog en discussies kenmerken een actieve vereniging die in het brandpunt van maatschappelijke ontwikkelingen staat.

Wordt Vervolgd, okt.  2019

Elke maand verhalen lezen over mensenrechten?

Word Amnesty-lid voor 2,50 per maand en ontvang Wordt Vervolgd

Neem een abonnement of bestel een gratis proefnummer